เขต 12 : งานกลาง อบรมระบบข้อมูล Imed@home ทีมงานจังหวัดปัตตานี ( 30 คน)

เขต 12 : งานกลาง อบรมระบบข้อมูล Imed@home ทีมงานจังหวัดปัตตานี ( 30 คน)

วัน ศุกร์ 3 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ วชช.ปัตตานี

โดย Kamoltip Intano เมื่อ 26 เม.ย. 62 15:44 น.