เยี่ยมฟังสนทนาติดตามงานความมั่นคงทางอาหารและอาชีพของการผลิตระดับครัวเรือนออกแบบคลังอาหารและยาในพื้นที่แปลงรวมของชุมชนกลุ่มเกษตรกรหงษ์เจริญ

  • photo  , 600x338 pixel , 50,803 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 112,130 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 145,115 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 95,739 bytes.

วันที่ 2 กันยายน 2564  ล้อมวงคุยเว้นระยะห่างทางสังคม  ณ  คทช.สปก.หงษ์เจริญ ชุมพร

เยี่ยมฟังสนทนา  เพื่อติดตามงานความมั่นคงทางอาหาร-อาชีพ ของการผลิตระดับครัวเรือน ร่วมออกแบบคลังอาหารและยาในพื้นที่แปลงรวมของชุมชน โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยหงษ์เจริญ

ก้าวไปในปีที่ 2 node flagship ชุมพร.

สนองวิสัยทัศน์ : สหกรณ์. คทช.สปก.หงษ์เจริญ    รู้  รัก  สามัคคี กินดีอยู่ดี ในปี 66

ร่วมหนุนเสริมชุมพรเมืองน่าอยู่บนฐานเกษตรกรรมฯ  เพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิตผักผลไม้ปลอดสารอาหารปลอดภัย และนโยบาย  สปก.  ปกป้องคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม.
ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม อยู่ดีมีสุข

ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

Node flagship Chumphon  สสส. สน.6

สร้างสุขชุมพร-ภาคใต้  : กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี  หนี้หมด

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สมาคมประชาสังคมชุมพร

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6758
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง