"หาดใหญ่ sandbox : ๙ เดือน ๙"

 • photo , 1366x768 pixel , 105,957 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 117,863 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 159,403 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 150,326 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 191,947 bytes.

"หาดใหญ่ sandbox : ๙ เดือน ๙"

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ภาคเช้า ทีมเข้าประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สสอ. ภาคเอกชน หารือแนวทางดำเนินการต่อไป

๑.นายกสาครแจ้งว่าสถานการณ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ รายได้ลดลง ๔๐๐ ล้านบาทจากการขาดหายไปของการจัดเก็บภาษีจากมาตรการต่างๆของภาครัฐ ทางเทศบาลกำลังเตรียมรับมือน้ำท่วมไปพร้อมกับรับมือโควิดที่มีศูนย์บริหารจัดการโควิด ปัจจุบันมีรถบริการ ๕ คันที่พร้อมอำนวยความสดวก มีการตั้งกองทุนรับบริจาคความช่วยเหลือมีเงินราว ๖ แสนบาท ได้มีการสั่งจองวัคซีนชิโนฟาร์ม ๖ หมื่นกว่าโดส กระจายไปให้แต่ส่วน มีโรงแรมเป็นศูนย์พักคอยกว่า ๒๐ แห่ง ที่จะช่วยสร้างรายได้ร่วมกับร้านค้าส่งอาหารเลี้ยงผู้พัก

๒.แนวทางขับเคลื่อน ทางเทศบาลเสนอให้เดินหน้า ในพื้นที่รับผิดชอบของทน.หาดใหญ่เป็นระยะที่ ๑ คู่ขนานกับการผลักดันเชิงนโยบายไปยังจังหวัดและศบค.ระดับชาติ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการต่อไปนี้

๒.๑ ชี้แจงทำความเข้าใจแนวคิดของหาดใหญ่ sandbox ที่ยังเข้าใจว่าเป็นเหมือนภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาจเปลี่ยนชื่อเพื่อลดความสับสน ผ่านแนวคิด smart&clean

๒.๒ ให้มีสถานประกอบการนำร่อง ประเดิมด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีความพร้อม และประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมสู่ระยะที่ ๒ ในแต่ละกิจการต่อไป สถานประกอบการที่เข้าร่วมจะได้สิทธิในเรื่องวัคซีนให้พนักงาน การสมทบงบในการตรวจเชื้อผ่าน ATK ได้ประชาสัมพันธ์ในฐานะสถานประกอบการต้นแบบ พร้อมแคมเปญการตลาดร่วมกับเครือข่าย รายละเอียดเหล่านี้จะมีการนำเสนอให้ชัดเจนอีกครั้ง รวมถึงมาตรการในส่วนประชาชนที่เข้าใช้บริการ มีความเห็นหลากหลาย ทีมอาสาจะไปร่วมคิดมาตรการมาเสนออีกครั้ง

๒.๓ ในส่วนชมรมผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ได้จัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกเพื่อใช้ประกอบการบริการแบบ New normal service ซึ่งแต่ละแห่งแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน ต้องการให้เน้นวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง เช่น หาบเร่แผงลอย แรงงานต่างชาติที่เป็นลูกจ้าง(เดือนตุลาคมทางกระทรวงแรงงานจะจัดวัคซีนลงมาให้สงขลาในกลุ่มนี้ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ)มาตรการป้องกันที่แตกต่างระหว่าง ร้านขนาดเล็ก/ใหญ่ ที่โล่ง/ติดแอร์ ร้านโชว์ห่วย ตลาดนัด ตู้เกมส์ ฯลฯ

๒.๔ บ.iNet ได้พัฒนาระบบ ATK screening โดยเริ่มทดสอบกับห้างไดอาน่า ตลาดกรีนเวย์ ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกให้กับเมืองได้

๒.๕ การดำเนินการทำไปปรับไปภายใต้ข้อจำกัดเรื่องวัคซีน ให้ยืดหยุ่น แต่จะนำไปสู่การเปิดเมืองอย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือได้ สร้างมาตรฐานใหม่ของเมือง

ภาคค่ำ มีการนัดหารือต่อมีข้อสรุปสำคัญ

๑.ประเมินความพร้อมของการดำเนินการท่ามกลางข้อจำกัดของวัคซีน และผู้ใช้บริการ ที่จะต้องสมดุลกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการที่จะต้องให้ทันกับเวลาการเปิดเมือง ความสนใจของผู้คน

๒.จะมีการนัดแถลงข่าว คิ๊กออฟด้วยกันในวันที่ ๙ เดือน ๙ เปิดตัวร้านค้าเครื่องดื่มและร้านอาหารที่พร้อมจะนำร่อง "มาตรการสถานที่ปลอดภัย" เพื่อเป็นตัวอย่างสร้างการเรียนรู้ สื่อสารกับสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มร้านค้าที่มีผู้ใช้บริการมาก ประเดิมในระยะที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องมาก(แลกกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ) พร้อมนำเสนอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆของเมือง สาธิตระบบ รับสมัครผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมในระยะที่ ๒ ควรทำงานผ่านองค์กรของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภายใน

๓.ในส่วนของลูกค้า ระยะที่ ๑ จะยืดหยุ่นตามมาตรการของศบค.จนกว่าจะมีข้อมูลหมอพร้อมเข้าระบบของ onechat และมี ATK เพียงพอ ค่อยเพิ่มมาตรการมากขึ้นในแต่ละสัปดาห์ตามความพร้อมของวัคซีนและ ATK

๔.จัดระบบทีม ประกอบด้วย ๔ ทีม ได้แก่ ทีมประชาสัมพันธ์ ทีม data center ทีม hatyai smart&clean ทีมติดตามประเมินผล ประสานสมาชิกตามรายชื่อคณะทำงานโครงการและสื่อสารการนัดหมายเพื่อให้เครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมไปจัดทำรายละเอียดของแต่ละส่วนมานำเสนอกันในวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3907
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง