จังหวะก้าวการขับเคลื่อน "สงขลาเมืองสมุนไพร"

 • photo , 504x252 pixel , 17,349 bytes.
 • photo , 720x1409 pixel , 43,653 bytes.
 • photo , 720x1138 pixel , 48,642 bytes.
 • photo , 719x1396 pixel , 81,118 bytes.
 • photo , 720x1422 pixel , 82,278 bytes.
 • photo , 720x1286 pixel , 53,242 bytes.

ในการประชุมการขับเคลื่อนสงขลาเมืองสมุนไพร ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ซึ่งมีประเด็นสำคัญ เรื่อง ฟ้าทะลายโจร ที่นำมาเป็นพืชหลักในการขับเคลื่อนเพื่อโครงการสมุนไพรต้านภัยโควิด  ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปได้ดังนี้

1.ด้วยจำนวนงบประมาณในการจัดหาพันธุ์กล้าฟ้าทะลาย ที่มีในเบื้องต้น จำนวน 50,000 กล้า จึงมีการจัดทำโครงการในรอบแรกก่อน 50% คือ 63-64 ตำบล จาก 127 ตำบล หรือ กึ่งหนึ่งของจำนวนอำเภอนั้นๆ

2.อบจ.สงขลา ประสานงบประมาณในเรื่องต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ เพื่อเร่งการผลิตกล้า ในการขับเคลื่อนตำบลที่เหลือ ในระยะห้วงเวลา 1-2 เดือน

3.สวพ.8 เป็นหน่วยรับผลิตกล้าฟ้าทะลายโจรของโครงการ

4.พื้นที่และเกษตรกรนำร่อง จะมี 3 องค์กรหลัก ในการสรรหา คือ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา และ อบจ.สงขลา โดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา นำเสนอ พื้นที่ และเกษตรกร ที่ มีความพร้อมที่ต่อยอดได้เลยคือ

 • เกษตรกรที่มีความรู้ มีทักษะในการทำเกษตรอินทรีย์

 • แปลงของเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่สำคัญ สามารถนำสู่การแปรรูปได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรับรองอินทรีย์ เพราะปลูกในพื้นที่ Certify แล้ว

 • มีจิตอาสามีเครือข่ายที่กว้างขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาโครงการ และขยายพื้นที่ ต่อๆ ไป

5.ในการแปรรูป คณะเภสัช มอ หาดใหญ่ จัดให้มีการตรวจสาร ตรวจโลหะหนัก (พวกแคสเมียม) และตรวจหาสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลน์ ให้เกษตรกร ผู้ปลูก โดยไม่มีค่าใช่จ่าย หรือหากมี ทาง อบจ สงขลา และ สวพ8 จะประสานงบในการตรวจเพื่อช่วยเกษตรกร

 1. การตลาด ในเบื้องต้น มี 3 หน่วยงานรับซื้อผลผลิตฟ้าทะลายโจรจากเกษตรกร คือ

-ม.อ.หาดใหญ่ คณะเภสัช

-โรงงานผลิตหทอประจวบ (แพทย์แผนโบราณ)

-โรงงานผลิตของหมอประวิทย์

และทาง อบจ.สงขลา จะได้ประสานเรื่องตลาด ที่กว้างขึ้นในอนาคต เช่น ตลาดมาเลเซีย เป็นต้น

สนธิกาญจน์  วิโสจสงคราม บันทึกเรื่องราว

Relate topics

Comment #1
นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร (Not Member)
Posted @9 ก.ย. 64 16:02 ip : 171...27

ด้านทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณะรรมวัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมายที่ดำเนินการ 12 คน ปลูกฟ้าทะลายโจรแล้ว 2,000 ต้นใน 12 พื้นที่ประมาณ 2 เดือนมาแล้ว ผลคาดว่าในอนาคต ผลผลิตที่เกิด ทางกลุ่มยังไม่มีช่องทางในการจัดจำหน่าย  เช่นแนวทางในการขายต้นพันธุ์ การแปรรูป ในอนาคครับ จึงของฝากช่วยชี้แนะแนวทาง หรือให้เกิดความร่วมมือ ด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น

« 4938
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง