แผนปรับพฤติกรรมรายบุคคลและครอบครัว เครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบสู้โควิด19

  • photo  , 1000x750 pixel , 172,255 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 160,812 bytes.

วันที่ 11- 12 กันยายน 2564  กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูอาชีพและรายได้ของแรงงานนอกระบบ  กลุ่มอาชีพขับวินมอเตอร์ไซด์ จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมพื้นที่อำเภอละงู จำนวน 30 คน

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้แรงงานนอกระบบหลายอาชีพได้รับผลกระทบในด้านรายได้  การร่วมวิเคราะห์สภาพคล่องทางด้านการเงินของตนเองและครอบครัว เพื่อให้ดำรงชีวิตอยูได้ในสถานการณ์ที่วิกฤติ โดยพิจารณาด้านรายรับ รายจ่าย และเงินออม แล้วนำไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและครอบครอบ เพื่อปรับพฤติกรรมของตัวเองและครอบครัว ในอีก 4 เดือนข้างหน้า

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพและรายได้เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควอด 19 กลุ่มอาชีพวินมอเตอไซต์รับจ้าง

จัดโดยเครือข่ายศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคประชาชนจังหวัดสตูล

สนับสนุนโดย สำนักสร้างสรรค์โอกาส(สำนัก 6) สสส.

เจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4938
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง