สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมลงนามข้อตกลง "การบริหารจัดการและดำเนินการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้"

  • photo  , 1000x563 pixel , 91,933 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 128,137 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมลงนามข้อตกลง "การบริหารจัดการและดำเนินการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้"

วันที่  21 กันยายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 12 สงขลา พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามข้อตกลง การบริหารจัดการและดำเนินการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด มี นพ.กำพล กาญจโนภาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ อปสข.12 เข้าร่วมงานด้วย ณ โรงแรมปาร์อินทาวน์ จ.ปัตตานี


การบริหารจัดการและดำเนินการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

“เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดย ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการ สนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

ปัจจุบันมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในเขต 12 สงขลา ที่ดำเนินการแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา และจะเริ่มดำเนินการในปี 2565 อีก 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สปสช.เขต 12 สงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5501
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง