23 ภาคีความร่วมมือร่วมแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนราธิวาส

 • photo , 960x460 pixel , 52,834 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,932 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,238 bytes.
 • photo , 960x460 pixel , 56,634 bytes.
 • photo , 960x460 pixel , 56,016 bytes.
 • photo , 960x460 pixel , 50,456 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 50,562 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 54,743 bytes.

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับภาคีความร่วมมือในจังหวัด 23 หน่วยงาน

ภายใต้โครงการวิจัยและนวตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่ยำ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญพาศ รักนุ้ย มาเป็นประธาน ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาลัย สำนักงานอธิการบดี  ในจำนวน 23 หน่วยงาน และมีนายอำเอภ 3 อำเภอร่วมลงนามเป็นพยานในการขับเคลื่อนกระบวนการ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคนจนจากระบบฐานข้อมูล จำนวน 17,449 คน ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัด สามารถแยกประเภทได้ 4 กลุ่ม คือ

1.หน่วยงานรัฐ ที่ทำหน้าที่แกไขปัญหาความยากจน

2.หน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนชุมชน

3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และ

4.หน่วยงานที่ทำงานกับชุมชน(พอช.)

จากระบบที่ผ่านมาในพื้นที่ 3 จังหวัดประสบปัญหาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนยากจนทั่วไป กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากความมั่นคง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19

โดยมีหน่วยวิชาการเป็นแม่งานหลักและหน่วยงานอื่นเป็นทีมสนับสนุนในการทำกิจกรรม โดยใช้ระบบการสอบทานคนจนเป็นเป้าหมายในการทำงานและระบบการช่วยเหลือคนจนที่ให้หน่วยงานดำเนินการต่อเพื่อให้คนจนหลุดพ้นจากความจนได้อย่างยังยืน จากการวิเคราะห์ความจนจาก 5 ฐานทุนในการค้นหาความจน ในอำเภอนำร่อง 3 อำเภอ ได้แก่

อำเภอเมือง มีจำนวนคนจน 2,473 คน

อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 3,975 คน และ

อำเภอสุคิริน จำนวน 930 คน รวมคนจนที่ตกสำรวจเพิ่มเติม

โดยมี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. มาร่วมบรรยายพิเศษ ในเวทีบันทึกความร่วมครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9631
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง