คืบหน้าวิจัยโควิด 19 จ.พัทลุง : แลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดการชุมชนในการรับมือโควิด19

 • photo , 1000x750 pixel , 141,525 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 194,376 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 180,132 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 141,692 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 186,094 bytes.

วันที่  25 กันยายน 2564

คณะทำงานวิจัยโควิด 19 จ.พัทลุง โดยนายแก้ว สังข์ชู และคณะทำงานลงพื้นที่จัดสนทนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดการของชุมชนในการรับมือสถานการณ์โควิด19 ชุมชนบ้านโพธิ ต.ปากพะยูน และชุมชนพรุโอน ต.ทุ่งนารี จ.พัทลุง

โดยประเด็นน่าสนใจในการรับมือสถานการณ์โควิดของชุมชนเช่นชุมชนบ้านโพธิ์ เมื่อมีการทราบข่าวการติดเชื้อ ทางชุมชน ผู้นำ รพ.สต. ร่วมกันคุยทันทีเพื่อวางแผนว่าจะจัดการอย่าง จัดระบบการพักคอย การกักตัวที่บ้าน ระบบการช่วยเหลือในด้านความรู้ อุปกรณ์ต่างๆ อาหาร

ทั้งนี้น่าสนใจที่ชุมชนได้ระดมเงินกองทุนชุมชนเองในการจัดการได้ กทบ. กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมทรัพย์ รวม 30,000 บาทแต่ปรากฏว่าได้ใช้จริงน้อยมากแค่ 3,000 บาท เพราะทางสมาชิกในชุมชนต่างได้ร่วมสนับสนุนเงินทุนและอาหารช่วยเหลือกันเอง ทำให้เงินกองทุนใช้ได้น้อยมาก

นอกจากนั้นมีการติดตามช่วยเหลือและดูแลกันผ่านระบบการทำงานร่วมของทีม อสม. ฝ่ายปกครอง โดยติดต่อกันผ่านระบบออนไลน์ และระบบติดตามระดับครัวเรือน

ในขณะที่ชุมชนพรุโอนยิ่งน่าสนใจเมื่อมีคนติดเชื้อในชุมชน ทาง รพ.สต. อสม. และฝ่ายปกครองได้เริ่มในการจัดระบบกักตัวที่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ลดการตระหนก โดยการใช้กลุ่มไลน์ หอกระจายข่าวหมู่บ้านและรถแห่ประชาสัมพันธ์ มีการติดตามโดยทีม อสม.ที่ดูแล 10 ครัวเรือน ติดตามการเดินทางของคนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวัง  ซึ่งที่นี่ไม่ได้จัดทำครัวกลาง เนื่องจากเป็นชุมชนผสมผสานของไทยพุทธ-อิสลาม จึงใช้การสนับสนุนอาหารสดให้แต่ครัวเรือนกักตัวได้ปรุงเอง

นอกจากนั้นที่สำคัญได้สร้างให้เกิดวิถีการปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่ออยู่ในชุมชน เพราะหากมีคนหนึ่งคนใดไม่สวมก็จะกลายเป็นแปลกแยก จะไม่ได้รับการพูดคุยเสวนาด้วย นั่นทำให้เกิดวิถีปฏิบัติใหม่ที่ทุกคนปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

สิ่งหนึ่งที่พบเจอในวันนี้ของทั้งสองชุมชนคือ การลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาของชุมชนเองในช่วงเริ่มต้นที่เจอปัญหา มีความร่วมมือของผู้นำ อสม. และรพสต. ในการให้ความรู้ต่อเนื่อง ช่วยประชาสัมพันธ์ลดความวิตกกังวล ความกลัวของคน ใช้ระบบข้อมูลที่รู้จักทุกคนในชุมชนในการเฝ้าระวัง และนำไปสู่การเกิดวิถีปฏิบัติใหม่ของชุมชน เช่นการสวมหน้ากาก การล้างมือ ใช้เจลและข้อตกลงในการซื้อขายของ สินค้าในชุมชนเอง  ซึ่งทางชุมชนเองเริ่มเรียนรู้และปรับตัว เข้าใจ และปฏิบัติกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สุดท้ายปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นที่นำมาสู่การจัดการดังกล่าว คือ การมองว่าต้องช่วยตนเอง พึ่งพาตนเอง หารือร่วมกันทันที ไม่รอหน่วยงาน ใช้เงินกองทุนที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ทันท่วงที

ทั้งนี้กระบวนการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อสรุปบทเรียนการจัดการรับมือโควิด19 ของชุมชนเป็นแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยโควิด19 ฯ จ.พัทลุง ดำเนินการใน 5 ชุมชน มีแผนระยะเร่งด่วน ระยะฟื้นฟู และบทเรียนรูปแบบการจัดการโดยชุมชน

อำนาจชัย สุวรรณราช  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9631
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง