พังงาแห่งความสุขภารกิจเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนชุมชนรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ (หนึ่งตำบล หนึ่งศูนย์จัดการภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่)

 • photo , 1000x750 pixel , 109,635 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 185,273 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 92,651 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 167,413 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 158,047 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 182,029 bytes.
 • photo , 1904x856 pixel , 158,093 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,225 bytes.
 • photo , 750x1056 pixel , 93,602 bytes.
 • photo , 750x1054 pixel , 64,385 bytes.
 • photo , 750x1070 pixel , 69,246 bytes.
 • photo , 750x1072 pixel , 31,956 bytes.
 • photo , 750x1073 pixel , 71,878 bytes.
 • photo , 750x1059 pixel , 66,314 bytes.
 • photo , 750x1056 pixel , 83,197 bytes.
 • photo , 750x1056 pixel , 67,104 bytes.

พังงาแห่งความสุข

หลังจากสภาองค์กรชุมชน เสนอนโยบายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ให้เป็นนโยบายจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนระดับจังหวัด คณะหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการตำบล ทุกตำบล
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ร่วมกับสภาองค์กรชุมขนตำบล เตรียมการขับเคลื่อนพื้นที่นำร่อง 40 ตำบล โดยการสนับสนุนของ สสส.สำนัก 10 ร่วมกับ ภาคีอย่าง พอช.ภาคใต้ และมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกัน

วันที่ 27 กันยายน 2564  จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนชุมชนรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ (หนึ่งตำบล หนึ่งศูนย์จัดการภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่) ตามหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

นายไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เป็นผู้จัดกระบวนการและแผนขับเคลื่อน

นายประยูร จงไกรจักร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพังงา พูดถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนป้องกันภัย

นายสงบ สโตน หัวหน้าสำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา พูดถึงทิศทางนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนฯ

เป็นงานที่ทุกคนต้องร่วมดำเนินการภายใต้แนวคิดร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน

ใช้กลไกเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ระดับท้องถิ่น เพืีอเป้าหมายการบริหารจัดการป้องกัน เยีวยา ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น ท่ามกลางโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติ

ขอบคุณนางชาตรี มูลสาร เลขาสมาคมและคณะเป็นแม่งานใหญ่ คุณกำธร ขันธรรม ทีมตัวแทนตำบลทั้ง 40 ตำบล และทีมเลขาทุกคน


ไมตรี จงไกรจัก บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6296
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง