“ดีป้าใต้ล่าง” จับมือพาเนล พลัสส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 • photo , 960x719 pixel , 88,678 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,447 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 58,358 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 67,387 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,757 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,064 bytes.
 • photo , 960x722 pixel , 91,025 bytes.

“ดีป้าใต้ล่าง”  จับมือ พาเนล พลัส ส่งเสริม การลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่  7 ตุลาคม 2564 จังหวัดสงขลา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง และคณะทำงาน ประชุมกับ นายอัมรินทร์ ศรีวัฒนา รองผู้อำนวยการด้านจัดหาและบริหาร พร้อมคณะบริษัท พาเนล พลัส จำกัด และนายมนูญ แสงจันทร์ศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ร่วมกันหารือถึงแนวทางการส่งเสริมกลุ่มชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนของทางดีป้าและแนวทางการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำหรับบริษัท พาเนล พลัส จำกัด เป็นผู้ผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดและไม้เอ็มดีเอฟบอร์ด ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC) โดยมีโรงงานในจังหวัดสงขลาบนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ เพื่อส่งออกและขายในประเทศ ในที่ประชุมทางบริษัท ได้ชี้แจ้งแนวทางของโครงการเศรษฐกิจฐานราก ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2563 ในการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในวงเงิน 120% เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ โดยเล็งเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม ที่มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้ง การผลิตผักสดปลอดสาร แยมมัลเบอร์รี่ ไวน์มัลเบอร์รี่ ไวน์มังคุด และมังคุดสกัด เป็นต้น ทั้งนี้ ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ยังได้รับใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 (กัญชา) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งปรือ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำให้กลุ่มวิสาหกิจฯ มีเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ จึงมีความเหมาะสม และจะเป็นต้นแบบนำร่องแห่งแรกของจังหวัดสงขลา ในการใช้สิทธิประโยชน์นี้ตามแนวทางของ BOI ให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

ด้านประธานวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ กล่าวในที่ประชุมว่า ทางวิสาหกิจฯ เคยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในมาตรการของทาง ดีป้า ในการจัดทำโครงการสมาร์ทฟาร์มโรงเรือนผักอินทรีย์ออแกนิคอัจฉริยะ ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสมาร์ทฟาร์มกับโรงเรือนปลูกมะเขื่อเทศ สามารถตอบโจทย์ ลดต้นทุน ลดภาระแรงงาน ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันทางกลุ่มกำลังดำเนินการขยายระบบไปยังโรงเรือนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด จึงจัดทำโครงการเศรษฐกิจฐานราก เพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ในโครงการโรงคัดแยกผักและผลไม้ใต้ร่วมบุญ โดยก่อสร้างโรงเรือนตามแบบมาตรฐาน GMP เพื่อขอรับมาตรฐานต่อไป ดังนั้นการประชุมร่วมกับ ดีป้า จึงหารือแนวทางในการเป็นส่วนหนึ่ง ที่ร่วมสนับสนุนดำเนินโครงการดังกล่าว ในฐานะผู้ที่เคยให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถช่วยต่อยอดในโรงเรือนคัดแยกผักและผลไม้ ตลอดจนในโรงเรือนเพาะปลูกผักเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ หรือการค้าและบริการอัจฉริยะ ต่อไป

โดยทาง ดีป้า ได้ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการของทางสำนักงานฯ พร้อมมีความยินดี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการโรงคัดแยกผักและผลไม้ใต้ร่มบุญ ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สร้างสังคมดิจิทัลต่อไป หลังจากนี้คณะทำงานเตรียมนำประเด็นในการหารือ เพื่อเสนอแนวทางความร่วมมือ เข้าสู่ที่ประชุมคณะผู้บริหาร ดีป้า ต่อไป


ขอบคูณข้อมูลจาก Facebook  Pakorn Preechawuthidech

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7591
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง