"เตรียมทำ SOP เฟส 1"

  • photo  , 1246x701 pixel , 110,678 bytes.
  • photo  , 1366x768 pixel , 112,492 bytes.
  • photo  , 1244x684 pixel , 70,755 bytes.

"เตรียมทำ SOP เฟส 1"

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  คณะทำงาน Hatyai Sandbox Plus ประชุมร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองผอ.กองสุขภาพระหว่างประเทศ ทำความเข้าใจขั้นตอนแนวทางจัดทำแนวปฎิบัติกลาง(SOP) เตรียมความพร้อมเปิดเมืองรองรับการท่องเที่ยว มีข้อสรุปสำคัญ

1.เงื่อนไขสำคัญ วัคซีนตามกำหนด กรณีนี้ตามเป้าหมายของรัฐ สงขลาจะได้ตามเป้าภายในธันวาคม หรือผลักดันให้ได้ก่อนกำหนด

2.แนวทางที่ส่วนกลางกำหนด และเข้าเงื่อนไขเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวของสงขลา คือ

1.ระยะสั้น 1 วันกระตุ้นเศรษฐกิจแนวพรมแดนถาวร กรณีด่านนอกสามารถเข้าสู่เงื่อนไขนี้ ที่ส่วนกลางกำลังประชุมเพื่อกำหนดเป็นนโยบายให้กับด่านทุกแห่งสามารถดำเนินการ

2.ท่องเที่ยว 1-14 วัน

3.กรณีของสงขลาหรือหาดใหญ่ ที่เน้นนักท่องเที่ยวมาเลเซีย/สิงคโปร์ และนักท่องเที่ยวในประเทศ จะนำเสนอส่วนกลาง(ศบค.) ใส่ชื่อสงขลาไว้ในพื้นที่ Sandbox ในขั้นแรกเสนอแนวคิดหลักในการดำเนินงาน 5 สไลด์

-ชื่อโครงการสะท้อนจุดเด่น

-วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักท่องเที่ยวในประเทศ ที่จะมาสร้างรายได้ให้กับหาดใหญ่ พฤติกรรมการท่องเที่ยว จำนวนคนและรายได้ที่จะได้เข้ามา

-package การท่องเที่ยว เฟส 1 หาดใหญ่+ด่านนอก เวลา 3 วัน เฟส 2 ท่องเที่ยว 1-14 วันหาดใหญ่ สะเดา และอำเภออื่นๆ ระบุสถานที่ การเดินทาง(บก/อากาศ) พร้อมมาตรการควบคุม

จัดทำให้แล้วเสร็จ ประสานขอความเห็นชอบจากสสจ./ผู้ตรวจกระทรวงเขต 12 และส่งให้กับส่วนกลางในต้นสัปดาห์หน้า

4.ดำเนินการทำ SOP เพื่อนำเสนอในช่วงปลายตุลาคม โดยดูตัวอย่างจากเชียงคาน/เลย สงขลามีความพร้อมในแง่การท่องเที่ยวมากกว่าเลย ส่วนกลางสนับสนุนให้รีบดำเนินการ ขอให้ทีมจัดทำ SOP ให้แล้วเสร็จร่วมกับสสจ. ททท. ชุมชน(ผ่านการประชาพิจารณ์) นำเสนอในช่วงปลายตุลาคม

-กรณีสถานที่รองรับการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีมาตรฐาน SHA+

-กรณีสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาดน้ำ ตลาดกิมหยง ท่องเที่ยวชุมชน ให้ใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและศบค.กำหนดCovid Free Setting และUniversal Prevention

-การ MOU กับรพ.ในส่วนของการส่งต่อกรณีพบผู้ติดเชื้อหรืออื่นๆ  ฯลฯ

5.ประสานทางอำเภอ สสอ. นัดพบ สสจ. และเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อหารือการทำ SOP เตรียมความพร้อมเมื่อได้รับวัคซีนตามกำหนดหรือใช้โครงการนี้ผลักดันวัคซีน จะได้มีความพร้อมในการเปิดเมือง(อาจจะกลางเดือนพฤศจิกายนในเฟส 1 และต้นธันวาคมในเฟส 2)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7591
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง