ยาขมการบูรณาการงาน "ข้อมูลกลาง" เรียนรู้และวางจังหวะก้าวของการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของเครือข่ายพื้นที่ตรัง

  • photo  , 1920x1080 pixel , 154,137 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 84,712 bytes.
  • photo  , 1920x1080 pixel , 202,816 bytes.

ยาขมการบูรณาการงาน "ข้อมูลกลาง"

เชื่อว่าเป็นภาพฝันที่ใครหลาย ๆ คนอยากเห็นฐานข้อมูลกลาง

โดยเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มคนเปราะบาง คนยากลำบาก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายการทำงานโดยเฉพาะของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานสถิติ สำนักงานประกันสังคม ร่วมถึงกลุ่มองค์กรภาคสังคม

จังหวัดตรังมีความพยายามจะดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง แต่ด้วยข้อจำกัดที่ผ่านมางานฐานข้อมูลกลางยังไม่เป็นรูปธรรมอย่างที่ตั้งใจไว้

พฤหัสบดีที่ผ่านมา (14 ตุลาคม 2564) โดยการเอื้ออำนวยของพี่อนันต์ อัครสุวรรณกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดห้องทั้งon site ที่สำนักงานสาธารณสุข และออนไลน์ผ่านระบบ zoom ชักชวนภาคีเครือข่ายทั้ง หน.สุนทร พี่ศศิกาญจน์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัด อ.ธิดารัตน์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง เครือข่ายชุมชนพื้นที่อาทิ ครูญา ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.นาตาล่วง พี่อาทร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง
รวมถึงพี่ใหญ่ นวลฉวี จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กระทรวงสาธารณสุข ที่ในส่วนกลางมีแนวคิดอยากทำข้อมูลกลางด้านสุขภาพ โดยอยากจะชวนจังหวัดตรังเป็นจังหวัดนำร่อง มีการเชิญจาก สวทช. ร่วมรับฟัง

นอกจากนี้ยังได้พี่ชาคริต จากมูลนิธิชุมชนสงขลา ที่มีบทเรียนการทำเรื่องงานข้อมูลทั้งผ่าน imed@home และที่กำลังทำเรื่องฐานข้อมูลกลางคนเปราะบางของจังหวัดสงขลามาร่วมแลกเปลี่ยน

ตกผลึกร่วมกันว่าตรังเราก็อยากเห็นงานฐานข้อมูลกลาง

แต่ตอนนี้เรามีหลายทางเลือก จะเลือกงานข้อมูลกลางเน้นคนเปราะบาง หรืองานข้อมูลสุขภาพ  ชวนกันทำการบ้านต่อ อีกประมาณ 3 สัปดาห์ พี่อนันต์รับเป็นเจ้าภาพชวนคุยเพื่อพัฒนางานกันต่อ

แม้จะเป็นก้าวที่ยาก เหมือนกับยาขมหม้อใหญ่ แต่ถ้าช่วยกันคิดช่วยกันทำเชื่อว่าจะเป็นอีกเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากขึ้น

ก้าวเล็ก ๆ แต่ไม่หยุดก้าว

#ฐานข้อมูลกลาง

#กลุ่มเปราะบาง

#จังหวัดตรัง

#เมืองคุณภาพชีวิตที่

เชภาดร จันทร์หอม บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9781
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง