ทบทวนแผนการเก็บข้อมูลและวิธีใช้ระบบฐานข้อมูลเด็กภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว ในจังหวัดยะลา ปีที่ 3

 • photo , 960x540 pixel , 48,328 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 91,795 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 88,790 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 86,526 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 82,949 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 58,331 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 67,937 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 56,114 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 59,351 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 78,629 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 53,343 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 62,898 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 97,630 bytes.

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดประชุมทบทวนแผนการเก็บข้อมูลและวิธีใช้ระบบฐานข้อมูลเด็กภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว ในจังหวัดยะลา ปีที่ 3 โดยในปีนี้เราให้ความสำคัญในเรื่องเด็กกับ ความท้าทาย ผลกระทบและสถานการณ์โควิด19

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนคณะกรรมการกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กระดับตำบลจาก 3 ตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าสาป องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

ร่วมกันทบทวนแบบเก็บข้อมูลของเด็ก อย่างละเอียดและเพิ่มเติมในบางคำถามที่มีความจำเป็น  โดยในปีนี้มีคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้ามาเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ และร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อทบทวนและร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เคสในตำบลของตนเองผ่านระดับทั้ง 3 ระดับ คือ วิกฤต เฝ้าระวัง และปกติ

โดยเราคาดหวังว่าฐานข้อมูลนี้จะช่วยในการทำงานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่จะทำงานในตำบลต้นแบบสามตำบลนี้

#กลุ่มลูกเหรียง

#สสส.สำนัก4

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ กลุ่มลูกเหรียง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6283
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง