Side event กขป. เขต11 หุ้นส่วนร่วมสานพลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบเขต 11

 • photo , 1144x1430 pixel , 163,496 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 191,173 bytes.
 • photo , 960x1200 pixel , 310,767 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 201,735 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 182,764 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,816 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,421 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,048 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 160,673 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 92,384 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 188,804 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 83,255 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 85,402 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 80,477 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 83,881 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 81,564 bytes.

สรุปผลการจัดงาน Side event กขป. เขต11  :  สานพลังพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบ เขต 11

วันที่จัด: 29 พ.ย. 2564

รูปแบบการจัด: Hybrid conference(online + onsite 7 จังหวัด เวทีกลาง@รร. นิภาการ์เด้นท์ จ. สุราษฎร์ธานี )

เป้าหมายการจัดงาน: สานพลังพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบ เขต 11 และเสริมพลังภาคีหุ้นส่วนสุขภาพระดับพื้นที่ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

เวทีเสวนานิทรรศการพื้นที่ปลอดภัยออนไลน์ จาก 7 จังหวัด พื้นที่ต้นแบบ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง “โรงเรียน โรงงาน จากมาตรการสู่รั้วชุมชน”

จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง “แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาในการรักษา Covid-19 ในชุมชน”

จังหวัดชุมพร เรื่อง “ล้งทุเรียน วิถีคนชุมพรกับการควบคุมโรค”

จังหวัดระนอง เรื่อง “แพปลาหุ้นส่วนพื้นที่ปลอดภัย”

จังหวัดกระบี่ เรื่อง “พฤฒิพลังสร้างสรรค์สังคม กระบี่อยู่เย็นเป็นสุข”

จังหวัดภูเก็ต เรื่อง “ภูเก็ตตื่นรู้ สู่ Sandbox”

จังหวัดพังงา เรื่อง “สุขภาพชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง”

จำนวนผู้เข้าร่วม: onside 40 คน  onlineมากกว่า 2,500+ ผู้รับชม

ผลที่ได้จากการจัดงาน

1.สร้างความตระหนักรู้ต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด -19

2.เสริมพลังภาคีเครือข่าย สช., สสส., สปสช., สธ. นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ร่วมกัน

3.สานพลังภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่

พันธสัญญาร่วมในการสานพลังพื้นที่ปลอดภัย เขต 11

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 7 จังหวัด โดยมี สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ในการสานพลังพื้นที่ปลอดภัย ในเขตพื้นที่ 11 จึงมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้

-ร่วมกันขับเคลื่อนขยายความร่วมมือให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะประชาชนในพื้นที่ด้วยแนวทาง รูปแบบ ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ การควบคุมโรคโรงเรียน สถานประกอบการ ในการใช้มาตรการทางสังคม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ในการใช้การแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 การดูแลสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มเปราะบาง แรงงานต่างด้าว

-รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในเขต 11

-สานพลังภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ใหม่ๆ พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ทั้งระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับเขต


ติดตามรับชมบรรยากาศย้อนหลัง 2 ช่วงตามลิงค์ด้านล่าง

Ep1. พิธีเปิด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง
Ep2 กระบี่ ภูเก็ต พังงา เวทีเสวนา และประกาศข้อตกลง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5784
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง