เทศบาลตำบลปากพูนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบข้อมูลตำบล (Thailand Community Network Appraisal Program (TCNAP)

  • photo  , 1000x750 pixel , 188,995 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 195,680 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 186,487 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 170,247 bytes.

เมื่อวันที่ 24-28 มกราคม 2565 นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการภาคใต้ตอนล่างและทีมงาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (Thailand Community Network Appraisal Program (TCNAP)

ณ เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน กล่าวต้อนรับและแนะนำพื้นที่
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบทวนแนวคิด หลักการ การพัฒนาและนำใช้ระบบข้อมูลตำบล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายปฏิบัติการ 1 เรียนรู้แนวคิด หลักการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล

โดยมี นางฝาหรีดะฮ์ มุเส็มสะเดา  ปลัดเทศบาลตำบลปริกและคณะทำงานดำเนินการเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3618
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง