ถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง เครือข่ายภาคใต้

 • photo , 1440x720 pixel , 155,164 bytes.
 • photo , 1440x720 pixel , 161,330 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 111,800 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 109,020 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 101,619 bytes.
 • photo , 1440x720 pixel , 95,024 bytes.
 • photo , 1440x720 pixel , 172,831 bytes.
 • photo , 1440x720 pixel , 149,646 bytes.
 • photo , 480x960 pixel , 83,869 bytes.

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง เครือข่ายภาคใต้

เขียนโดย Yah Arlee

เมื่อวันที่  26-27 มีนาคม 2562 ณ.บางใบไม้ โฮมสเตย์. ต.บางใบไม้ จ.สุราษฏร์ธานี

กรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง เครือข่ายภาคใต้

กล่าวต้อนรับโดยประธาน ดร.ปรเมษฐ จินา ได้กล่าวความเป็นมาของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการบริหารขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง เครือข่ายภาคใต้

และคุณภาวีนี ณ.สายบุรี. ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ ได้กล่าวว่ามติ ครม.มี 5 มาตรการในการจัดการขยะ

1.ทุกภาคส่วน จะต้องมีการลดขยะต้นทางโดยมีการบริหารจัดการ

2.ส่งเสริมภาคีเครือข่าย รณรงค์ห้ามใช้ถุงพลาสติก

3.พื้นที่อุทยาน ห้ามใช้โฟม พลาสติก  ใช้ปิ่นโต ห้ามเอาขยะเข้าไปที่อุทยาน

4.การจัดการขยะ 24 ชายฝั่งทะเล

5.ชุมชนจัดการตนเอง ให้เข้มแข็ง ภาครัฐให้การสนับสนุน

และเครือข่ายภาคใต้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอพื้นทีที่ดําเนินการในเรื่องการจัดการขยะต้นทาง และการนําเสนอการดําเนินงานแผนกิจกรรมของแต่ละจังหวัด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4354
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง