สมาคมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมยะลา

 • photo , 1000x563 pixel , 100,072 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 36,599 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 52,927 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,486 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 105,963 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 141,666 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 120,392 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 119,982 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 20,138 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 109,382 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 100,796 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 132,032 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 42,358 bytes.
 • photo , 1000x1778 pixel , 237,151 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 170,078 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 124,468 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 193,463 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 174,647 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 91,851 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 96,152 bytes.
 • photo , 1152x2048 pixel , 167,017 bytes.

สมาคมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมยะลา

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

วันที่ 26 มีนาคม 2562 แบยาชวนไปเยี่ยมสวนมะนาวที่ปลูกในปล้องบ่อราว ๔๐๐ ลูก กำลังจะให้ผลผลิตรุ่นแรก มีตลาดของร้านค้าในปั้มน้ำมันและอื่นๆรองรับ

กลุ่มของแบยารวมตัวเป็นสมาคมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในองค์กรใหม่ของยะลา ในพื้นที่เดียวกันนอกจากจะเป็นแหล่งชุมนุมนัดหมายของเครือข่ายต่างๆและสมาชิกในวัยเกษียณแล้ว ทีนี่ยังมีบริษัทตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัดผลิตนมถั่วเหลืองแปรรูปเพื่อสุขภาพส่งออกอีกด้วย

คุณสมชาย กรรมการผู้จัดการของที่นี่เล่าว่าได้นำประสบการณ์นำเทคโนโลยีและการตลาดมาใช้ในการผลิตจากการไปช่วยซีพีบุกเบิกงานที่เมืองจืนและจากบริษัทเครือสหพัฒน์ เริ่มจากการผลิตนมต่อมาก็ปรับมาเป็นนมถั่วเหลือง โดยมีวัตถุดิบนำเข้า ช่วงแรกใช้วัตถุดิบในประเทศกลับพบการปนเปื้อนสูงมาก

ปัจจุบันนมถั่วเหลืองที่นี่มีหลายผลิตภัณฑ์
และเริ่มทดลองสินค้าใหม่ๆ เช่น บางรุ่นผสมนมแพะ ส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน ประเทศตะวันออกกลาง แอฟริกา ในไทยมีส่งขายแค่เซเวนใน ๓ จังหวัดเท่านั้น พะยี่ห้อแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน โดยมีแบรนด์ชื่อ LABAN SOY ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ด้านอาหาร ได้แก่ เครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย HALAL มาตรฐาน HACCP และมาตรฐาน GMP

การมีผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในเชิงพาณิชย์ได้นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย นโยบายที่ส่งเสริมกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลางเป็นหลัก แถมมีการเลือกปฎิบัติหรือเรียกค่าหัวคิว(โควต้า)อีกต่างหาก ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตของเราส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ผลผลิตไม่เพียงพอ ไม่ต่อเนื่องสำหรับตลาด จำเป็นที่จะต้องแก้ไขด้วยนโยบาย เปิดพื้นที่หรือกำหนดโซนการผลิต เอื้อโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้สามารถเข้าถึง ลดต้นทุน ในลักษณะเปิดเสรี หากทำได้การตลาดนำการผลิตจะช่วยสร้างรายได้และแรงจูงใจในการผลิตมากขึน ได้ประโยชน์กันทั้งขบวน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4663
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง