ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่กับธุรกิจการท่องเที่ยวการเกษตรชุมชนเพื่อสุขภาพ

 • photo , 720x540 pixel , 92,124 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 124,744 bytes.
 • photo , 641x960 pixel , 119,586 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,966 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,887 bytes.
 • photo , 717x960 pixel , 114,871 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 115,374 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 33,924 bytes.

ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่กับธุรกิจการท่องเที่ยวการเกษตรชุมชนเพื่อสุขภาพ

เขียนโดย ทวีวัตร เครือสาย


บันทึกการเดินทางระหว่างเส้นทางเดิน มีแหล่งความรู้ ไอเดียใหม่ๆเสมอ

หากสร้างโอกาสให้ตัวเราได้. เปิดตา. เปิดใจ. พินิจพิจารณาเรื่องราวต่างๆ

การเดินทาง 3 - 4 วันที่ผ่านมา ได้แวะหาผู้ประกอบการใหม่ๆ  ใช้รูปแบบการประกอบการผสมผสานท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน  ใช้ทรัพยากร/ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น

มาสร้างมูลค่าเพิ่ม. สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น

ข้อค้นพบสำคัญ พบว่า

๑)ผู้จัดการการประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่ เกือบทุกรายมีประสบการณ์ไปทำงานต่างถิ่นมาแล้วกลับมาฟื้นฐานบ้านเกิดหรือท้องถิ่น

๒)สินค้าและบริการตั้งอยู่บนฐานวัตถุดิบและทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ

๓)มีระบบจัดการที่ยึดโยงหรือร่วมมือกับชุมชนผ่านรูปแบบ แบ่งปันผลประโยชน์ทางธุรกิจ

๔) ใช้เทคโลยี/การสื่อสารโซเชียลมีเดีย ในการจัดการรูปแบบใหม่ที่สนองตอบความต้องการกลุ่มลูกค้าจำเพาะ และหลากหลายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับขนาดของการประกอบการ

๕)คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ ที่ต้องรักษา. พัฒนายกระดับเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค แต่ต้องคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะไว้ให้ได้ (เป็นเรื่องยากยิ่ง)

พอประมวลได้เบื้องต้นจากที่ได้คุยแต่ละที่. นาตาแจ้. ชุมพร. นาโปแก. ที่นี่สำเภา. พัทลุง. ไร่สุนทร กินกาแฟแลกังหัน นครศรีธรรมราช

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5216
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง