ประชุมเตรียมความพร้อม เวทีสานพลังความร่วมมือ MOU ประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง

by Chayaporn_11 @3 พ.ค. 65 13:07 ( IP : 1...137 ) | Tags : เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
photo  , 1000x563 pixel , 80,639 bytes.

ย่ำค่ำสนทนาทำ (2-5-65) กับทีมคณะทำงานกองเลขาฯ และ ประเด็นผู้สูงอายุ.  กขป.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย เวทีสานพลังความร่วมมือ mou  วันที่ 5 พค.65.  ของ  4 ส. + 1 พม.+ อปท.+ สถาบันวิชาการ - ประชาสังคม เลขานุการร่วม 4 ส. ได้แก่ สปสช. สธ. สช. สสส.  ....ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการรองรับสังคมสูงวัย

สานพลังสร้างสุข : บุญทาน กรรมดี. สร้างกันไป

กขป.เขต 11

สมาคมประชาสังคมชุมพร

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3826
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง