เวทีขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือ ประเด็นสังคมสูงวัยและกลุ่เปราะบาง

by Chayaporn_11 @4 พ.ค. 65 18:29 ( IP : 184...104 ) | Tags : เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
photo  , 960x1200 pixel , 315,446 bytes.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญรับฟัง Live Facebook เพจกรรมการเขตสุขภาพประชาชน เขต 11 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ในเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง มีรายละเอียดดังนี้

-ทิศทางการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย โดย ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เวทีเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของชุมชนร่วมขับเคลื่อนสังคมสูงวัย"

มีผู้ร่วมเสวนาดังนี้

1.คุณจารึก ไชยรักษ์ : ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.คุณพนิต มโนการ : ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี (สปสช.)

3.คุณภรณี ภู่ประเสริฐ : ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4.นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11

ดำเนินรายการโดย : คุณคมสัน หนูนำวงศ์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 (กขป.)

และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง กขป.เขต 11

#รองรับสังคมสูงวัย

#สังคมสุขภาวะ

#อนุกรรมการประเด็นสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

#กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต11

#คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

#สมาคมประชาสังคมชุมพร

ชมย้อนหลัง

#MOU #บันทึกข้อตกลงเขต11

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3826
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง