“ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต”บ้านห้วยลึก เคียนซา สุราษฏร์ธานี

 • photo , 1000x751 pixel , 187,725 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 167,312 bytes.
 • photo , 1170x863 pixel , 128,427 bytes.
 • photo , 1000x797 pixel , 139,668 bytes.
 • photo , 1000x1298 pixel , 239,484 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 157,685 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 145,081 bytes.
 • photo , 1000x1332 pixel , 269,794 bytes.
 • photo , 1000x1332 pixel , 172,553 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 177,091 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 170,734 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 219,816 bytes.
 • photo , 853x960 pixel , 115,441 bytes.
 • photo , 960x893 pixel , 220,075 bytes.

“ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต”

ถอดบทเรียนกลุ่มข้าวไร่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านห้วยลึก ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

โดยความร่วมมือร่วมใจขอทุกภาคส่วนในชุมชน

วันที่ 4 พ.ค.65

#สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี

#ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

#เพจข้าวไร่หลานยาย


ขอบคุณข้อมูลจาก  Facebook  Onuma Choosaeng


เข้าสู่ปีที่ 5 กับการทำงานกับทีมพ่วงพรมคร ที่ชวนขยับกันในเรื่องของข้าวไร่ จุดเริ่มต้นจากปลูกเพื่อกิน เหลือขาย จนมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่คุ้กกี้ และเครื่องประทินผิวจากรำข้าวไร่หอมบอน

รอบนี้มาชวนกันแลกเปลี่ยนถอดชุดข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนห้วยลึก แกนหลักสำคัญในการขยาย-พัฒนา ข้าวไร่ชุมชนร่วมกับหลายภาคส่วนมากกว่า 15 องค์กร ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด มีสมาชิกจาก 8 หมู่บ้าน รวม 74 คน ภายในตำบลพ่วงพรมคร มุ่งเน้นผลิตข้าวไร่อินทรีย์ เพื่อสุขภาพ และสืบทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนในโรงเรียน และการศึกษานอกระบบ

จากผู้ปลูกสู่ผู้ขาย ขยับมาเป็นวิทยากร วันนี้หลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพราะร่วมเป็นนักวิจัยชุมชนกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ และ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นับเป็นพัฒนาการขององค์กรชุมชน ที่มีต้นแบบรูปธรรม สร้างความร่วมมือ และขยายการเติบโตของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง


กรรณิการ์  แพแก้ว  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3826
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง