เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 9 จังหวัด ร่วมพัฒนาข้อเสนอนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด (policy brief)

 • photo , 900x600 pixel , 89,868 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 76,161 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,089 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,574 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,944 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,678 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,157 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,911 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,228 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,758 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 138,487 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 135,102 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 165,187 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,507 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,257 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,241 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 95,248 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,753 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,362 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 95,897 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,055 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,773 bytes.

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 9 จังหวัด ร่วมพัฒนาข้อเสนอนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด (policy brief)

วันที่  13 มิถุนายน 65 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 9 จังหวัดร่วมเวที การอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องการพัฒนาข้อเสนอนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ด้วยระบบ e-office

ในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอร่างข้อเสนอการพัฒนานโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด (policy brief) โดยมีนโยบาย  ดังนี้

ใบเสร็จรับเงิน ชัดเจน อ่านง่าย ตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

หยุดผลิตอาหารปนเปื้อน ร่วมสนับสนุนอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองปัตตานี

อัตราค่าโดยสารรถสาธารณะที่เป็นธรรมในเมืองท่องเที่ยว : จ.ภูเก็ต

นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารฮาลาล

ผู้บริโภคอุ่นใจ รู้เท่าทันและเข้าใจการซื้อสินค้าออนไลน์

รู้เท่าทันการบริโภคและบริการสินค้าออนไลน์

ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการชัดเจน เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

ผู้บริโภคปลอดภัย อ่านฉลากเข้าใจ

ซึ่งการนำเสนอร่างข้อเสนอการพัฒนานโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด (policy brief) ของทั้ง 9 จังหวัด ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เริงชัยตันสกุล  นายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา  น.ส.ศุภวรรณ ชนะสงคราม ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย เพื่อนำไปพัฒนาต่อและนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5784
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง