ทบทวนการขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางด้านอาหารภาคใต้และเยี่ยมเยียนเครือข่ายว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารเกษตรกรรมยั่งยืนชายแดนใต้

 • photo , 960x720 pixel , 138,504 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 105,688 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,279 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 94,316 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 151,970 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,809 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 157,580 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 136,747 bytes.
 • photo , 1000x1238 pixel , 224,321 bytes.

เวทีทบทวนการขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางด้านอาหารภาคใต้  ณ  อาคารการเรียนรู้ฯ  : สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ. สนส.มอ.สงขลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ทิศทางและเป้าหมายการติดตามนโยบายสาธารณะ ด้าน ความมั่นคงทางด้านอาหารภาคใต้  ว่าด้วย เกษตรกรรมยั่งยืน-สวนยางยั่งยืน-ชุมชนสีเขียว

ร่วมกันออกแบบการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการ รวมถึงการพัฒนากลไกเชื่อมประสาน สุขภาวะภาคใต้

จัดกลไกขับเคลื่อนงานที่เหมาะสมตามภารกิจของแต่ละพื้นที่และความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสมาพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงแห่งประเทศไทยพื้นที่ภาคใต้

ภาคใต้แห่งความสุข  หุ้นส่วนการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรกรรมยั่งยืน 》 สวนยางยั่งยืน 》 เศรษฐกิจ BCG. 》 ชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วงคุย กับเพื่อนพ้องน้องพี่สามจังหวัดชายแดนใต้ว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร:เกษตรกรรมยั่งยืน

ถามไถ่ ทวนทบ เคลื่อนขับแต่ละพื้นที่

นราธิวาส  งานเศรษฐกิจและทุน กับโรงเรียนชาวนา ที่ตำบลแว้ง  และที่เชื่อมต่อกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ  ฯ. ตลาดกลางยี่งอ

ยะลา สวนดูซง  มาลอ อัยเวง และทีมเครือข่ายสภาเกษตรกร. -อาหารปลอดภัย node flagship  และสมาคมพัฒนาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ปัตตานี งานพัฒนาคุณภาพชีวิตลุ่มน้ำสายบุรี  ต่อยอดไปสู่ท่องเที่ยวชุมชน และการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  จัดแปลงปลูกพืชผึกแปลงรวม 10 ไร่. มีผักเสี้ยนดอง  (กิมจิ) ที่สร้างรายได้พอการ

ชวนก้าวต่อด้วยแผนความร่วมมือเกษตรกรรมยั่งยืน กับหุ้นส่วนการพัฒนา  สปก .- กยท.-กษ. - สภาเกษตรกรฯ.

สานพลังสร้างภาคใต้. กินอิ่ม. นอนอุ่น. ทุนมี. หนี้ลด

#กลไกเชื่อมประสานสุขภาวะภาคใต้

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  สมาคมประชาสังคมชุมพร

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1794
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง