สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนและระบบสุขภาพร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

  • photo  , 1000x750 pixel , 96,641 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 112,692 bytes.

3 ส.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนและระบบสุขภาพร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำโดยนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  , นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  พร้อมคณะทำงานสช. เข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) , นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการ กสม. ดูแลด้านงานร้องเรียน/สิทธิชุมชน ,นางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการ กสม. ดูแลงานด้านการส่งเสริมสิทธิ์ และผอ.วัลลภา ศารทประภา ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมคณะ

ก้าวต่อไปของการร่วมมือ  ดังนี้

1.ความร่วมมือทางวิชาการที่จะสร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนมติ UNGA เรื่อง clean, healthy and sustainable environment และ มาตรา 5 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 และงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงเวทีนานาชาติที่เกี่ยวข้อง

2.สมัชชาสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 1 (1-2 ก.ย. 2565)

2.1 สนับสนุนผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ภาคี เข้าร่วมเวทีสมัชชาสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่องกลุ่มเปราะบาง ซึ่งปีนี้จะมี 5 ห้องย่อยคือ ประเด็นอุ้มหาย, สถานะบุคคล, สิทธิสิ่งแวดล้อม, Covid กับกลุ่มเปราะบาง, ความหลากหลายทางเพศ

2.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมมือในการนำเนื้อหาจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้กับข้อเสนอที่จะเกิดจากเวทีสมัชชาสิทธิ์ในครั้งนี้

2.3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) สนใจงานด้านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พร้อมนำรูปแบบ และเทคนิคไปประยุกต์ ใช้ เช่น การทำ Resolutions แนวทางการขับเคลื่อน

  1. งานประชุม HIA Commission ที่จะมีเวทีเร็วๆนี้  ผู้แทน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะมาเข้าร่วมประชุม HIA Commission เพื่อนำเสนองานด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ร่วมติดตามข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมดีๆ จากทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ที่

Website สช. : https://www.nationalhealth.or.th

Facebook: สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  https://www.facebook.com/NHCO.thai

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1167
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง