เสวนาเชิงนโยบาย สกสว. (TSRI Policy Forum) "ความยากจนข้ามรุ่น : กฎหมายว่าด้วยระบบสวัสดิการทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ มีพอไหม ?"

photo  , 1000x1414 pixel , 229,524 bytes.

สกสว. ขอเชิญร่วมงานเสวนาเชิงนโยบาย สกสว. (TSRI Policy Forum)

เรื่อง "ความยากจนข้ามรุ่น : กฎหมายว่าด้วยระบบสวัสดิการทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ มีพอไหม ???

โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

นำเสนอในหัวข้อ

สวัสดิการเด็กน้อย (ที่มีน้อยมาก) กับความยากจนข้ามรุ่น โดย ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

โอกาสทางการศึกษาที่คนจนข้ามรุ่นขาดโอกาส โดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ความเป็นคนจนเมืองกับการส่งต่อความยากจนสู่รุ่นต่อไป โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.สมบัติ เหสกุล


ชมคลิปย้อนหลัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3789
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง