งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้

 • photo , 1477x1108 pixel , 135,375 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,656 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,292 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 95,917 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,353 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 133,023 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 128,185 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 166,710 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 103,032 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,753 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 132,273 bytes.

งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

รวมพลังกขป.เขต ๑๑ และเขต ๑๒ ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของภาคใต้ ทั้งผู้สูงวัยที่พึ่งตนเองได้และเปราะบางทางสังคม

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  แกนนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและภาคีเครือข่ายทีม ๒ เขต (เขต ๑๑ และเขต ๑๒)

ประชุมกำหนดเป้าหมายร่วม

๑.ทำให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้

๒.เข้าถึงสิทธิพื้นฐาน

๓.เข้าถึงปัจจัยสี่ที่เป็นพื้นฐานคุณภาพชีวิต

เป้าหมายเชิงนโยบายที่จะผลักดัน

๑.ทำให้กลไกผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลได้รับการพัฒนาศักยภาพมีขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงวัย "พฤติพลัง"ในระดับตำบลผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ

๒.พัฒนาระบบสนับสนุนที่จะเอื้อให้การดูแลผู้สูงวัยได้แก่ การพัฒนาทีมแบบพหุภาคี ระบบสารสนเทศ เวทีกลาง กองทุนกลาง กติกากลาง มีการบูรณาการกันระดับจังหวัด(พมจ./อบจ.) อำเภอ(พชอ.) และตำบล(ศูนย์สร้างสุขชุมชน)

ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ นำความรู้มาขยายผลในเชิงนโยบายกับเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อสร้างพื้นที่ปฎิบัติการนำร่องร่วมกันต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2576
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง