Songkhla Big Move อีกก้าวย่างสำคัญร่วมขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน

 • photo , 960x719 pixel , 70,073 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 75,517 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 58,583 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 54,269 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 71,966 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 74,434 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 79,935 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 78,463 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 70,854 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 63,132 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 66,064 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 63,705 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 82,031 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 72,418 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 72,971 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 69,801 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 69,113 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 106,331 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,517 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,950 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 70,673 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,263 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 85,067 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,075 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 80,031 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 83,865 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,561 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 127,057 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 117,457 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,847 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,591 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,467 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,861 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,240 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,992 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,675 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 88,869 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 137,657 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,586 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,284 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 86,194 bytes.

Songkhla Big Move

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

อุบัติเหตุและความปลอดภัยบนถนนอยู่คู่กับสังคมไทยไปแล้ว ทุกเทศกาลวันหยุดกลายเป็นช่วงตายหมู่ มีผู้สูญเสียนับร้อยนับพัน ไม่เว้นแม้แต่ภาพรวมต่อไป

สงขลาตลอดเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมามีการสูญเสียชีวิตต่อปีราว ๖๐๐ คน ปัจจุบันลดเหลือเกือบสี่ร้อยคน สถิติมีแนวโน้มลดลงแต่อย่างช้าๆ ขนะที่รถและถนนเพิ่มขึ้น

ปัจจัยการลดอุบัติเหตุที่สำคัญคือ คน รถ ถนน และระบบ บนฐานคิดที่ว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องของทุกคนหาใช่ของหน่วยงานใด พยายามแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหา บริบท วิถีชีวิต ศักยภาพของพื้นที่เป็นตัวตั้ง มีความต่อเนื่องในการทำงาน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับปฎิบัติให้สามารถประสานความร้วมมือ

วันนี้ (30 เมษายน 2562) เครือข่ายต่างๆในสงขลาที่ทำงานด้านนี้มาพบกัน การมีผู้ปฎิบัติที่ทำงานมานานนับสิบปีของแต่ละฝ่ายมาแลกเปลี่ยนกันจำเป็นต้องใช้กระบวนการดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆ

เริ่มด้วยการทักทายแนะนำตัว นั่งล้อมวงบนพื้นที่ปูผ้าขาว บรรยากาศไม่เป็นทางการ ความเป็นมิตรและความรู้สึกปลอดภัยที่จะเสนอความเห็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ จากนั้นได้แยกวงเข้ากลุ่มย่อยเพื่อทำความรู้จักกัน ใช้การสานสนทนารับฟังอย่างลึกซึ่งต่อกันและกัน และวิเคราะห์ปัจจัยกำหนด โดยรวมแล้วผู้เข้าร่วมมองว่าปัจจัยสำคัญอยู่ที่จิตสำนึกของบุคคลที่เกิดจากความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมเสี่ยง มาจากถนนหรือวิศวกรรมทางถนน รถหรือระบบขนส่งมวลชน และการบังคับใช้กฏหมาย

แต่ละปัจจัยมีรายละเอียดปลีกย่อย แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุอันเป็นรากของปัญหา และเสนอแนวทางแก้ปัญหา ได้ข้อเสนอแนะที่คมชัด หลากหลาย ข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นต้นทุนในการนำไปปรับใช้ในการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่มาร่วมมือกันต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4354
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง