การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 • photo , 960x540 pixel , 71,114 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,147 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 58,000 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,106 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,605 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 63,795 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,036 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,502 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,495 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,947 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 65,213 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 66,395 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 69,048 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 75,751 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,551 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 42,040 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 39,040 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 44,894 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,461 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 52,633 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,294 bytes.

"การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ต.ทับช้าง"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

อีกพื้นที่ต้นแบบที่จะดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคมในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ของจังหวัดสงขลา

ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา มี 2,327 ครัวเรือน มีผู้คนพิการ 139 คน ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงราว 50 คน และคนยากลำบากที่มีหลายประเภท(คนพิการ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง คนไร้บ้าน คนไร้รัฐ เด็กกำพร้า ผู้ติดเชื้อ ฯลฯ) อีกร้อยกว่าชีวิต

คนเหล่านี้ส่วนใหญ่สูงวัย เป็นเพศหญิง จบประถมต้นหรือไร้การศึกษา มีบ้านเป็นของตนเอง โสด/หม้่าย ฐานะยากจนแต่ไม่ถึงกับลำบากมาก มีแต่ไม่เพียงพอ มีความเจ็บป่วยในหลายโรครุมเร้า อยู่ในภาวะช่วยตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้าง มีไม่น้อยต้องการผู้ดูแล พูดคุย การช่วยเหลือด้านการเงิน กายอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ การซ่อมบ้าน การมีสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในฐานะผู้สูงวัย

วิเคราะห์ต้นไม้ปัญหาของพื้นที่ วิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์รากแห่งปัญหาด้านพฤติกรรม สภาพแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพ ระบบและกลไก เพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการโดยใช้กลไกของศูนย์สร้างสุขชุมชนร่วมบูรณาการ กิจกรรมหลักก็คือ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในภาพรวมตำบลและแผนดูแลรายบุคคล จำแนกเป็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน มีการใช้ระบบข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการงานผ่านแอพฯ iMed@home แบบครบวงจร(ปรับข้อมูลรายบุคคลเป็นปัจจุบัน ประมวลผลในภาพรวม และระบบเยี่ยมบ้านในรูปแบบกลุ่มบูรณาการ) การทำงานแบบบูรณาการโดยประสานภาคีนอกพื้นที่และในพื้นที่จำนวนมากโดยใช้ care plan รายบุคคลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ การระดมทุนไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษา ของใช้้มือสอง สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุสิ้นเปลือง สิ่งอำนวยความสะดวกจากชุมชนและเครือข่่าย การทำธรรมนูญตำบล

โดยมีภาคีหลักได้แก่ อบต.ทับช้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด พมจ. สสจ. บัณฑิตอาสาวพส.มอ. ศอบต. มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.สมเด็จฯ พชอ.นาทวี รพ.สต. ฯลฯ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4354
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง