โครงการสร้างเสริมความรู้และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • photo , 1000x750 pixel , 177,499 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 139,110 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 109,309 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 174,286 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,281 bytes.

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ที่โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์” ในโครงการสร้างเสริมความรู้และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชนในการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีเยาวชนจากจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวในกิจกรรมดังกล่าวว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การแพร่ข่าวเป็นไปได้โดยง่าย ทุกคนสามารถเป็นสื่อผู้ส่งต่อข่าวสารได้ ดังนั้น จริยธรรมสื่อจึงสำคัญมาก การกลั่นกรองข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่สื่อสารออกไป ถูกต้อง และไม่ละเมิดต่อผู้อื่น เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคดิจิทัล หากใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ชุมชน สังคม และสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5881
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง