การจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทาง@อำเภอนาสาร

 • photo , 960x720 pixel , 90,593 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,877 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 119,528 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,124 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 97,643 bytes.

การจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทาง

เขียนโดย ดร.ปรเมษฐ์ จินา

เกาะติดการจัดการขยะ

คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือน โดยหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเป็นตัวอย่างตั้งแต่

สสจ.

รพ. สสอ.

นคม.

รพ.สต.

และบ้าน อสม.

ให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นนิสัย และยั่งยืน

ตามเส้นทางขยะ ไปถึงการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ ปุ๋ยมูลไส้เดือน สู่ผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย

รูปธรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7507
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง