โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประเทศไทย

  • photo  , 1000x1000 pixel , 186,891 bytes.
  • photo  , 1000x1250 pixel , 210,854 bytes.

ปัญหาสุขภาพช่องปากยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในระดับโลกที่ท้าทายระบบสุขภาพทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา  สำหรับประเทศไทย ปัญหาสุขภาพช่องปากยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ

แม้ว่าในประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สุขภาพช่องปากของคนไทยค่อย ๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ก็ยังพบปัญหาและมีช่องว่างในทุกกลุ่มประชากร

การแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากจึงจำเป็นต้องดำเนินการในทุกระดับ คือระดับประชาชนจะต้องสร้างความตระหนักและศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากและในระบบบริการจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพช่องปากพึงประสงค์


มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติขอเชิญชวนทุกท่าน

ร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นทางวิชาการในหัวข้อ  “การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของคนไทย”

ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประเทศไทย

โดยการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สสส.

ชมย้อนหลัง
ร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นทางวิชาการในหัวข้อ  “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ”

ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประเทศไทย

ชมย้อนหลังขอบคุณข้อมูลจากเพจ  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ-มสช

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7312
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง