ข้าวนางขวิด พันธุ์ข้าวที่ภาคภูมิใจของชาวตรัง

  • photo  , 720x960 pixel , 67,837 bytes.
  • photo  , 720x960 pixel , 166,258 bytes.
  • photo  , 720x960 pixel , 89,129 bytes.

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากนาข้าวเพิ่มมูลค่าสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตรังได้ประกาศให้ "ข้าวนางขวิด" เป็นพันธุ์ข้าวประจำจังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องจากเป็นข้าวสายพันธุ์ดี ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมาก มีถิ่นกำเนิดที่ตำบลนาข้าวเสีย ลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย เมล็ดข้าวสารเรียวยาว รสชาติการรับประทานดีมาก นิ่มกว่าข้าวเล็บนก

พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดหัวถนนนำไปปลูกเป็นข้าวประจำแปลงนาวัดในกิจกรรมตามรอยพระกัลปนาวัดสมัยอยุธยาในลุ่มน้ำคลองนางน้อย

ปลูกข้าวชนิดนี้แล้วมี "ข้าวเกิด" ตามแนวคิดสมัยปู่ย่าตาทวดที่บอกว่าถ้าทำนาแล้วมีข้าวเกิดใหม่แสดงว่าได้บุญมาก

ช่วงเวลา ๒ ปีของการปลูกข้าวนางขวิด สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับนางขวิดโดยทั่วไป คือ ข้าวบางกอมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เนื้อในข้าวสีขาวขุ่นน้ำนมแบบข้าวเหนียว

แต่ลักษณะภายนอก รวงเป็นช่อพวงเหมือนนางขวิดทุกประการ เลยเรียกชื่อว่า "ข้าวนางขวิดแดง" แทน นำมาปลูกเป็นรุ่นที่ ๒ ไม่นานสายพันธุ์ก็จะนิ่ง

ธรรมชาติในนาข้าวสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะเห็นธรรมชาติเหล่านี้

ร่วมกันเพื่อการพัฒนาข้าวตรังโดยชุมชน

สำราญ สมาธิ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6094
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง