กติกาชุมชน หัวใจการขับเคลื่อนงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้ล่าง

 • photo , 1000x563 pixel , 105,814 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,110 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,493 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 99,527 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 78,254 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 82,388 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,255 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 98,021 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 86,634 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 86,609 bytes.

เวทีถอดบทเรียนงานชุมชน สคล ใต้ล่าง

แต่ละชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ต่างมีจุดเด่น มีบทเรียนดี ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

งานชุมชนจะยั่งยืนเมื่อเกิด “ชุมชนจัดการตนเอง” ซึ่ง “ชมรมคนหัวใจเพชร” จะเป็นกลไกขับเคลื่อนในเรื่องนี้

เป้าหมายเชิงรูปธรรมคือการเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานระดับชุมชน ซึ่งอาจจะมีประเด็นสุขภาวะที่หลากหลาย โดยมีเรื่องเหล้า บุหรี่ เป็นส่วนหนึ่งในนั้น และอาจจะก้าวไปถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้/ท่องเที่ยวโดยชุมชนไปด้วย (มีหลักสูตร มีที่พัก มีบริการแหล่งทัศนศึกษา)

ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมชุมชน

การทำงานชุมชนส่วนหนึ่งจะใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์การพบปะทำงาน อีกสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการทำงาน คือ ศาลาอเนกประสงค์/ศาลาประชาคม ของชุมชน

กติกาชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เพราะช่วยให้เกิดการรับรู้ร่วมกันว่า อย่างไรได้ อย่างไรไม่ได้ ด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง ตัวอย่างที่เข้มข้นเช่น ถ้าเมาจะไม่บวชให้ (ห้วยเงาะ โคกโพธิ์ ปัตตานี)

เชื่อมโยงงานเฝ้าระวังในเรื่อง ร้านไม่ขายผิดคน ผิดที่ ผิดเวลา

กลยุทธ์การแย่งชิงมวลชน โดยเฉพาะผู้ค้า ประชาชน ที่ต้องการให้เป็นฝ่าย “งดเหล้า” ยังจำเป็นต้องใช้แนวทาง “Sponsorship” เชิงสัญลักษณ์ เช่น เสื้องดเหล้า เต้นต์งดเหล้า เป็นต้น

สคลใต้ล่าง

Jarernpong Promsorn รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2047
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง