"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

 • photo , 1000x563 pixel , 81,896 bytes.
 • photo , 1000x625 pixel , 529,259 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 409,494 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 309,205 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 306,106 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 527,375 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 279,643 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 136,251 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 63,158 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 52,787 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 137,733 bytes.

"ประชุมทีมกขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

วันที่ 23 มกราคม 2566 ประธานคณะกรรมการ รองประธาน ทีมวิชาการ ทีมเลขานุการ และแกนประเด็นประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมของปีที่ 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล มีเรื่องสำคัญดังนี้

1)การประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อเสริมหนุนการขับเคลื่อนงาน 5 ประเด็นขับเคลื่อนของเขต 12 และจัดทำร่างแผนปฎิบัติการปี 2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเบญจพร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

-เป้าหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง เพื่อเสริมหนุนการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น ระบบจะนำเสนอรายงานจำนวนโครงการ พื้นที่ดำเนินการ กิจกรรมและผู้ได้รับประโยชน์ งบประมาณและแหล่งทุนในภาพรวมระดับเขต ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การประมวลผลว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร ทีมกลางของแต่ละประเด็นจะได้นำมาวิเคราะห์ พร้อมเสนอกขป.ให้ข้อเสนอแนะการทำงานและเสริมหนุนเติมเต็มระบบการทำงานร่วมกันต่อไป

-หัวใจของงานข้อมูล อยู่ที่ความเป็นเจ้าของ การเข้าถึงของภาคี การเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นและเป็นสาธารณะ ระบบนี้จะต้องช่วยลดช่องว่างการทำงานและตอบภารกิจของกขป.

-ข้อมูลโครงการที่มีจำนวนมากบางองค์กร เช่น กองทุนตำบล สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์งานกองทุนฯของเขต 12 ดึงข้อมูลมาโดยโปรแกรมเมอร์

ภาคเช้า เน้นความสำคัญของงานข้อมูล การนำเสนอระบบสารสนเทศกลางผ่าน www.AHsouth.com และให้เครือข่ายที่เชิญไปราว 60 องค์กรร่วมบันทึกข้อมูลโครงการเข้าสู่ระบบ (เน้นข้อมูลที่สำคัญ 10 ข้อ)

ภาคบ่าย เน้นการเติมเต็มข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ การเตรียมทำแผนปฎิบัติการปี 66

หมายเหตุ สามารถจัดประชุมได้อีกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้บางองค์กรที่ไม่ได้มาร่วม มาเติมเต็มพร้อมการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของภาคี

2)การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1/2566 จะจัดให้มีขึ้นวันที่ 2 มีนาคม 2566 วาระสำคัญคือ พิจารณาแผนปฎิบัติการปี 2566 และเติมเต็มระบบสารสนเทศกลาง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9552
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง