ศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลคูหา กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคม

 • photo , 2048x1152 pixel , 171,781 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 37,108 bytes.
 • photo , 1316x640 pixel , 102,409 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 152,728 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 169,510 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 203,968 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 143,675 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 138,748 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 147,195 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 197,763 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 138,427 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 154,812 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 36,149 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 25,010 bytes.
 • photo , 1316x640 pixel , 77,317 bytes.

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดกรรมการศูนย์สร้างสุขชุมชนและเครือข่ายตำบลคูหา พัฒนาโครงการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคม

สภาพปัญหาทั่วไปก็คือ เจ็บป่วยเรื่อรัง พิการ สูงอายุติดบ้านติดเตียง ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการกิน จำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนะผู้ดูแล มีหนี้สินส่วนหนึ่งจากความยากจน ส่วนหนึ่งจากการมีเวลาว่างเล่นพนัน(หวยสัตว์) ทำให้ไม่อยากทำงาน ปัญหาใหญ่ก็คือความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนมีน้อยลง ต่างคนต่างอยู่มากขึ้น และอยู่กันเฉพาะกลุ่มมากขึ้น บวกกับมีปัญหายาเสพติด ทางออกจำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างความเป็นชุมชนใหม่ สร้างเครือข่ายเฉพาะกลุ่มมาร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น พูดง่ายๆเพิ่มทุนทางสังคมให้มากขึ้น

กิจกรรมรอบนี้จะทำให้เกิดระบบการดูแลแบบเครือข่ายแนวราบโดยใช้บุคคลเป้าหมายเป็นตัวตั้ง

ปัญหาเชิงระบบการดูแลสุขภาพจะเป็นหน้าที่ของศูนย์สร้างสุข มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและจัดทำแผนดูแลคุณภาพชีวิตรายบุคคลผ่านแอพฯ iMed@home จัดทำกติกาชุมชนหรือธรรมนูญตำบล วันนี้ได้นำข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ทีมเก็บข้อมูลมาดูกันทีละราย ภาพถ่ายที่นำเข้าระบบทำให้เห็นสภาพปัญหาที่แจ่มชัดมากขึ้น

บวกกับต้นทุนเดิมที่ดีคืองานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การทำงานกับรพ.สะบ้าย้อย สสอ. รพสต.ทั้งสองแห่ง พชอ.สะบ้าย้อย ผู้นำศาสนา โรงเรียน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตชด. พมจ. อบต.คูหา และมีกองทุนคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน รวมไปถึงกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.สงขลา เหล่านี้จะทำให้การเดินหน้างานดังกล่าวเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น

จากนี้นัดทีมศูนย์สร้างสุขทำความเข้าใจบทบาทภารกิจ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายร่วมแปดสิบชีวิตเพิ่มเติม และไปดูงานที่ศูนย์ฟื้นฟูฯทับช้าง

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7907
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง