สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลพรุเตียว

by kannapat @7 พ.ค. 62 22:00 ( IP : 223...182 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 960x639 pixel , 143,655 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 121,764 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 157,830 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 163,802 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 136,593 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 90,537 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 131,335 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 128,978 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 133,737 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 138,921 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 166,656 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 120,281 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 115,062 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 134,756 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 121,194 bytes.

ธรรมนูญสุขภาวะตำบลพรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

วันที่ 7 พ.ค. 2562 คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกระบี่ (สมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่) นำโดยคุณทวีชัย อ่อนนวน (กองเลขานุการฯ) และคณะ ลงพื้นที่ตำบลพรุเตียว เพื่อสนับสนุนและทำความเข้าใจโครงการธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ (ธรรมนูญสุขภาวะตำบล) ซึ่งวันนี้เป็นเวทีจัดตั้งคณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ ตำบลพรุเตียว ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านบางเหรียง ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมีตัวแทนจากชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบางเหรียง ส.อบต.พรุเตียว สภาองค์กรชุมชนตำบลพรุเตียว อสม.กลุ่มผู้สูงอายุ เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่จาก พอช.ภาคใต้(ผู้ประสานฯดูแล จ.กระบี่) และภาคีจากหลายๆภาคส่วนทั้งท้องที่และท้องถิ่น ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เพื่อทำเป็นธรรมนูญสุขภาวะ หรือกำหนดเป็นกติกา ข้อตกลงร่วมกันของคนพรุเตียวที่จะขับเคลื่อนงานและปฎิบัติร่วมกันในทุกๆภาคส่วนในพื้นที่ตำบลพรุเตียว ซึ่งมีเป้าหมายหลักร่วมกันในการทำธรรมนูญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระบบดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนากองทุนและระบบสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุและคนในชุมชนตำบลพรุเตียว นอกจากนี้คุณอรุณ ไชยเต็ม (เจ้าหน้าที่อาวุโส พอช.ภาคใต้) ยังร่วมกันเสนอแนวทางหนุนเสริมพื้นที่ในการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ พม.จ.กระบี่ เพิ่มเติมอีกด้วยโดยผ่านช่องทางของสภาองค์กรชุมชนตำบลพรุเตียว ซึ่งมีคุณเดชา สรรเพชร เป็นประธานสภาฯและผู้ประสานหลักในโครงการนี้ จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ตำบลพรุเตียวมีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหลายๆภาคส่วนเพื่อจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนตำบลพรุเตียวและในทุกๆ ด้าน

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกระบี่ (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) เขียนโดย เกม ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8167
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง