ภารกิจกำจัดลูกน้ำยุงลายและการจัดการขยะโดย อสม.เชิงรุก และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

 • photo , 1000x667 pixel , 116,212 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,429 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,698 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,675 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,551 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,340 bytes.
 • photo , 1728x1152 pixel , 204,791 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,406 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,407 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 186,890 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 140,116 bytes.

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เทศบาลเมืองกระบี่  จากชุมชนโภคาสามัคคี อสม.ชุมชนบ้านทุ่งโหลง อสม.ชุมชนศฤงคารพัฒนา อสม.ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา

ร่วมกับ คลีนิคหมอครอบครัว โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกับกลุ่มงานโรคระบาดโรงพยาบาลกระบี่

ลงจัดกิจกรรมพื้นที่สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

เรื่องการดูแลกำจัดลูกน้ำยุงลาย การจัดการขยะในสถานศึกษาโดยมีน้องพิชญาภัค สายนุ้ย น้องภาวิณี เพชรกอ น้องรัฐพล อ่วมศร น้องสายใจ ขุนรักษา ฝ่ายคลีนิคหมอครอบครัวโรงพยาบาลกระบี่ เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพพี่น้อง อสม.ทุกชุมชนที่มาร่วม

จิตอาสามาด้วยใจ อสม.

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาพัฒนาความรู้จัดให้มีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

ขอบคุณมากครับ

Sahus Tumrat  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6094
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง