พังงาแห่งความสุข พลังพลเมือง พลังชุมชนร่วมสร้างและพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • photo  , 1477x1108 pixel , 142,646 bytes.
  • photo  , 736x960 pixel , 52,038 bytes.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561  เชิญผู้มีพลังพลเมือง ร่วมออกแบบสร้าง “พังงาแห่งความสุข”

ร่วมกับเราพลเมืองพังงา ต้อนรับทุกคนครับ อาจเป็นวาทะกรรมในมุมมองของใครหลายคน

แต่เราเรียกมันว่าเป้าหมายสูงสุดของการขับเคลื่อนภาคประชาชน

สิ่งที่เราพยายามทำหลายเรื่องราว

ทั้งการท่องเที่ยวชุมชน

เกษตรปลอดสาร

เมืองปลอดโฟม
สถาบันพังงาแห่งความสุข(ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้)

พลังงานทดแทน (พังงาโกกรีน)

เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการชุมชน

บ้านพอเพียง บ้านมั่นคง

ส่งเสริมเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์(ชาวเล)

สิทธิชุมชน สร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

อาหารปลอดภัย

การจัดการภัยพิบัติชุมชน

ถนนปลอดภัย(เมืองปลอดภัย)เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ เรายังพยายามยกระดับเป็นธรรมนูญคำบลพังงาแห่งความสุข แค่นี้ยังไม่พอเพราะเรายังเน้นการพัฒนาคน สร้างทีม โดยอาศัย สภาองค์กรชุมชนเป็นฐานปฏิบัติการในพื้นที่. ทั้งหมดเรากำลัง ทำเป็นผังพัฒนาจังหวัด (ผังพัฒนาพังงาแห่งความสุข คือการรับฟังความเห็น ข้อเสนอ เป็นแผนงานโครงการ บวกกับ ผังเมือง เราจึงเอามารวมกันทำเป็น ผังพัฒนา คือการเอาแผนพัฒนาลงในแผนที่กายภาพ ซึ่งเรากำลังทำกันอยู่)


อีกเรื่องครับที่เราทำพังงาแห่งความสุข คือความสุขในการทำงานร่วมกัน ของภาคีสนับสนุน เช่น สสส. พอช. สช. มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิภาคใต้สีเขียว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ที่เราบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนร่วมกัน ที่มี หอการค้าจังหวัดพังงา สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข สภาองค์กรชุมชนตำบล ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด สมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ พชอ.(ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา นำร่องก่อน)

วันนนี้ (12 พ.ค.62) เราชวนภาคีพื้นที่ จากพื้นที่ตำบล ที่ตอบรับเข้าร่วมออกแบบพังงาอย่างน้อย จาก 39 ตำบล ที่ตอบรับเข้าร่วม (เลขข้างหลัง คือจำนวนคนเข้าร่วม)

1.ต.บางวัน 6

2.ต.แม่นางขาว 3

3.ท่าอยู่ 4

4.หล่อยูง 4

5.กะไหล 3

6.กระโสม 4

7.คลองเคียน 4

8.รมณีย์ 4

9.โคกเคียน 3

10.มะรุ่ย 5

11.โคกเจริญ 4

12.ชาวเล 3

13.นบปริง บพพ.10

14.ตำบลถ้ำ 5

15.ทต.โคกกลอย 3

16.สวก.นบปริง 2

17.ตำบลถ้ำน้ำผุด 3

18.ตำบลป่ากอ 4

19.เกาะปันหยี 4

20.ทม.เมืองพังงา 4

21.ตำบลตากแดด 6

22.ตำบลนาเตย 2

23.บางเหรียง3

24.ตำบลบางเตย 3

25.ตำบลเกาะยาวใหญ่ 3

26.ตำบลบางม่วง 6

27.ทุ่งมะพร้าว 3

28.ตำบลคุระ 5

29.ตำบลบางนายสี 6

30.ทต.คุระ 4

31.ตำบลทับปุด-ถ้ำทองหลาง 4

32.ตำบลท้ายเหมือง 4 คน

สวัสดิการ @ บ้านพอเพียง

33.ทม.ตะกั่วป่า 4

34.ตำบลทุ่งคาโงก 3

35.กะปง-ท่านา 3

36.ตำบลเหมาะ 3

37.ทม.ท้ายเหมือง3

38.ตำบลลำแก่น 4

39.ตำบลเกาะยาวน้อย 3

คงใช้เวลาอีกนิดครับ เป้าเรา อีก 1 ปี ผังพัฒนาพังงาต้องเสร็จครับ เพื่อเอาไปเคลื่อนให้หน่อยงานรับไปบรรจุแผน  หัวใจที่แท้ของงานคือ คนพังงาเข้าร่วมออกแบบให้มากที่สุดครับ เพื่อจะเคลื่อนไปต่อ

อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดอนาคตตนเองของคนพังงาก็ได้ครับ

ไมตรี จงไกรจักร์  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5708
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง