ชุมชนแหลมสนอ่อน พื้นที่บูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนของคนไทย

 • photo , 960x720 pixel , 117,103 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 122,810 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,569 bytes.
 • photo , 1835x892 pixel , 166,416 bytes.
 • photo , 1000x486 pixel , 114,955 bytes.
 • photo , 1000x486 pixel , 106,895 bytes.
 • photo , 1000x486 pixel , 115,792 bytes.
 • photo , 1000x486 pixel , 125,072 bytes.
 • photo , 1835x892 pixel , 201,803 bytes.
 • photo , 892x1835 pixel , 214,764 bytes.
 • photo , 892x1835 pixel , 245,456 bytes.

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ และคณะทำงานพัฒนาการเข้าถึงบริการของคนไทยฯ

ลงพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน

เพื่อวางแผนการดำเนินร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ๑๒ ต่อไป

สปสช.เขต ๑๒
รายงานจากงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานด้านการมีส่วนร่วม การคุ้มครองสิทธิและศึกษาสถานการณ์คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เขต ๑๒ สงขลา
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9521
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง