พัทลุง อีกก้าวย่างสำคัญสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ

 • photo , 1000x667 pixel , 106,467 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 42,904 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,719 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 58,925 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,656 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 74,034 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,925 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 107,828 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,592 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 119,919 bytes.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

นายพา ผอมขำ เลขานุการนายก อบจ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย เครือข่ายภาคี สสส.ในจังหวัดพัทลุง  เพื่อร่วมกันออกแบบ กำหนดทิศทาง เวทียุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุงแบบบูรณาการ  ซึ่งกำหนดจัดเวทีในวันที่ 30 - 31 พ.ค. 62

โดยมีสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลเป็นกลไกหลัก ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และอื่นๆ อาทิ สสส. สช. นำเข้าสู่ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค

เพื่อตอบสนองต่อบริบทของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งตัวชี้วัดเรื่องจังหวัดยุทธศาสตร์ภายในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป นำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในอนาคตอย่างแท้จริง

รายงานโดย

รัชตะ มารัตน์ และ ศีลเรืองศักดิ์ สุขใส

และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่หน้าเพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8849
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง