กองทุนสุขภาพท้องถิ่นกลไกสนับสนุนในระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น

  • photo  , 960x720 pixel , 62,530 bytes.
  • photo  , 720x960 pixel , 58,174 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 74,580 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 48,603 bytes.

กองทุนสุขภาพท้องถิ่นกลไกสนับสนุนในระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น

กรณีกองทุนสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เขียนโดย ทวีวัตร เครือสาย

"ขุดเจาะน้ำบาดาล ขุดให้พ้นน้ำขุ่น เลยไปถึงน้ำใส เปรียบดั่งการสร้างการเรียนรู้พัฒนาคน ก็ควรให้ลึกถึงหัวใจความเป็นฅน "

โต๊ะ สุกหรี ระเบียบพร แห่ง ต.นาเคียน นครศรี ฯ กล่าวไว้อย่างลึกซึ้ง

ในที่ประชุมกรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่น นี่คือจุดเด่นของพื้นที่มุสลิมเกือบ 90% และผู้นำศาสนา เป็นกรรมการ

อีกทั้งยังดำเนินงานตำบลสุขภาวะ ภายใต้แนวคิดกลไก 5 เสาหลัก (ท้องที่-ท้องถิ่น-ผู้นำศาสนา-ประชาชน-องค์กรต่าง) เรียนรู้จาก ต.นาทอน จ.สตูล

การฟื้นฟูหลักการวิถีมุสลิมในการสร้างสุขชุมชน เช่น ใบขับขี่ของวัยเจริญพันธ์ (สร้างความตระหนักรู้ก่อนเข้าสู่พิธีนิกะ/แต่งงาน ด้วยหลักทางโลกและทางธรรม จึงได้การรับรองจากโต๊ะอิหม่ามในการทำพิธีนะกะ)

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งขยะต้นทาง ผักปลอดสาร ความปลอดภัยทางถนน การมีทักษะชีวิตของเด็กเยาชน เป็นต้น

นอกเหนือจากงานส่งเสริมสุขภาพทั่วไป NCD มะเร็ง ผู้สูงอายุ  ขอบคุณปลัดสุรศักดิ์ วงค์อำไพวรรณ ที่เชื้อเชิญให้ได้พบ เรียนรู้สิ่งใหม่

จากเวทีเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยนออกแบบระบบสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น) โดยใช้กองทุนฯ เป็นเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนพื้นที่ อ.เมือง นครศรีฯ

ทั้งนายกอ้อย ปลัดอ้วน ปลัดยุทธ ปลัดกบ และ ผอ คำมูล ทน.นครฯ  ได้สะท้อนบทเรียนความมั่นใจให้ทีมงานฝ่ายเลขากองทุน

ได้ตระหนัก มั่นใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น ด้วยปัจจัยสำคัญคือ

1)เลือกและได้คนที่ใช่ ทั้งผู้บริหาร/กรรมการ/จนท./ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2)เลือกประเด็นที่โดน และเชื่อมโยงทั้ง 4 มิติ สุขภาพ-เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม

3)มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัด ไม่ตีรวม  และให้ต่อเนื่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

4)กลไกกองเลขาฯ ทำหน้าที่หน่วยเชื่อมประสานทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมาร่วมกันส่งเสริมสุขภาพ จัดการปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ ทั้งทำเองทำร่วม หาคนอื่นมาทำ

5)ต่อยอด เชื่อมโยงในระดับอำเภอมีแม่ข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หนุนเสริมกันตามประเด็นร่วมของพื้นที่ /ร่วมกับ พชอ.เมือง

6)ใช้ภาคีวิชาการ/วิจัยหรือความรู้ใหม่. กลวิธีใหม่ๆ มาช่วยปฏิบัติการสร้างสุข เช่น สุขภาพจิตด้วยภาษารัก ทีม มวล. อาชีวอนามัย: ศูนย์อนามัย 11 ฯ

สิ่งเร่งด่วนคือปรับ จูน วางเป้าหมายร่วมกับกรรมการกองทุนชุดใหม่เร็ววันนี้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3248
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง