ภาคีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือพัฒนาตัวแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนยากลำบากและกลุ่มเปราะบาง

 • photo , 1280x720 pixel , 88,530 bytes.
 • photo , 1117x737 pixel , 83,118 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,405 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,759 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,004 bytes.

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางเสาวนีย์ ประทีปทอง  หรือป้าเสาว์ ประธานสาขาสภา ฯ ผู้สูงอายุ เป็นเจ้าภาพ นัดเครือข่ายในพื้นที่สงขลาหารือการทำงานในพื้นที่ตำบลบ่อยาง ๒ ชุมชน จึงถือโอกาสสรุปแนวทางการทำงานไปในตัว

ทิศทางการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ โดยภาพรวมจะเป็นไปใน ๒ ลักษณะคือ

๑)ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน เป็นรูปแบบที่ชุมชนเป็นฐาน จัดการตัวเอง ช่วยเหลือกันเอง ทำกิจกรรมในการช่วยเหลือ ดูแล เติมเต็ม โดยมีหน่วยงานเข้ามาหนุนเสริมตามอำนาจหน้าที่ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์

๒)พัฒนาระบบบริการ :ศูนย์บูรณาการระดับตำบล ซึ่งสามารถบูรณาการงานที่มีในพื้นที่ เช่น ศูนย์สร้างสุขชุมชน(อบจ.+สปสช.) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป+ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ(พมจ.)+ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)+ศูนย์ICT และอื่นๆที่มีในตำบล เพื่อให้เกิดการบูรณาการโดยใช้บุคคลเป้าหมายเป็นตัวตั้ง บูรณาการงานและภารกิจโดยคำนึงถึงเป้าหมายที่เป็นบุคคลที่มีสภาพปัญหาแตกต่างกัน โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯกำหนดยุทธศาสตร์และภาคีความร่วมมือ

ทั้ง ๒ รูปแบบจะมีภาคียุทธศาสตร์ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคมสนับสนุนในรูปแบบ "เก้าอี้ ๔ ขา" ช่วยกันทำงาน ขาใดขาหนึ่งหยุดเดินก็ไม่ล้ม สามารถทำงานต่อเนื่องได้

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ จะมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาตัวแบบการทำงาน

๑.สงขลา นอกจากตำบลคูหา ตำบลทับช้างแล้ว ตำบลบ่อยางจะมี ๒ ชุมชน ร่วมดำเนินการ ได้แก่ ชุมชนแหลมสนอ่อน ชุมชนแหลมทราย

๒.พัทลุง อำเภอควนขนุนและทต.ควนขนุน

๓.ปัตตานี อำเภอยะรังและต.คลองใหม่

๔.สตูล ต.ปากน้ำ

ส่วนอีก ๓ จังหวัดกำลังประสานงาน

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7926
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง