กลไกบูรณาการกองทุนท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

  • photo  , 960x540 pixel , 51,195 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 56,210 bytes.

เวทีติดตามฯ กองทุนท้องถิ่น - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)พื้นที่ นำร่อง สปสช.เขต 11

พื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ชุมพร และ อำเภอเมืองระนอง

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562  เวทีรับฟัง แลกเปลี่ยน เติมเต็มบทเรียน/ทิศทาง วางเป้าหมายเดินต่อเพื่อสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น

ทั้งสองพื้นที่ ยังคงสานต่องานเดิม เช่น

ระบบดูแลผู้สูงอายุ

จัดการอุบัติเหตุ

รงงานนอกระบบ

โรคติดต่อ

ต่อยอดยกระดับงานใหม่ปี 2562- 2563  ได้แก่

ทุ่งตะโก: เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย (ลดละเลิกสารเคมีเกษตร) สู่ เขตเกษตรสุขภาพ

ระนอง:ยกระดับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบครบวงจร

แต่ที่ต้องทำเร่งด่วนคือ การเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการกองทุน-แกนนำชุมชนให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งให้มียุทธศาสตร์และโครงการเชิงรุก

ขณะเดียวกันการเชื่อมโยง ขยายประเด็นให้มีกว้างขวาง มีส่วนร่วมจากหลายภาพส่วน โดยใช้สนามพลังพื้นที่ "พชอ"  เป็นพื้นที่เรียนรู้และขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้น

ทั้งสองจังหวัดนัดหมายที่จะแอคชั่นต่อทันทีในเดือนมิถุนายนนี้

ค่อยสะสมความสำเร็จเล็กสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่  ช่างสอดคล้องกับที่ กทม. มีประชุมชี้แจงการถ่ายโอนงานสาสุข (การบริการปฐมภูมิ) ให้กับ. อปท. ทั้ง อบจ. / ทต./อบต. (การคุ้มครองผู้บริโภค) ฯ

สิ่งที่ อปท. และชุมชนท้องถิ่นต้องเท่าทัน  รับมือ ก้าวเดินให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

และการได้นักการเมือง/ผู้นำ มีคุณภาพหรือไม่? ย่อมมาจากคุณภาพของคนผู้เลือกตั้งในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

ทวีวัตร เครือสาย รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5557
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง