งานขับเคลื่อนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกลไกกลางร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดกระบี่

 • photo , 1567x1045 pixel , 155,377 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 86,908 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 103,570 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 121,499 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 152,433 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 107,340 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 105,770 bytes.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทุ้งฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมคณะทำงาน (กองเลขาฯและทีมประเด็น) คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่)

เพื่อออกแบบการติดตามประเมินผล โครงการ (4pw) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกระบี่ ปี 2562 (ขาประเมิน)

ทีมงาน 4PW กระบี่ (เกม ทิตอารุณ) รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง