คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดกลไกบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงานพื้นที่จังหวัดกระบี่

 • photo , 1000x667 pixel , 98,691 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 65,480 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 75,714 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 168,806 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 63,069 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,588 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,123 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 55,444 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 57,339 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 158,273 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 129,829 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,206 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 204,138 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 176,802 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 201,978 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 200,871 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 130,944 bytes.

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  งานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด" (พชจ.กระบี่) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.กระบี่)นำโดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายเฉลิมพล โอสถพรมมา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ พชอ.ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่

ทำให้ทราบได้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในจังหวัดกระบี่ได้มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นของแต่ละอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่

นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) นำโดย น.พ.วีระพงษ์ สกลกิติวัฒน์ (ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่และประธานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่ 11) และคณะ

ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงาน(4pw)สมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาทั้ง 3 ประเด็น

1.ประเด็นครอบครัวเข้มแข็ง

2.ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

3.ประเด็นการจัดการขยะและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยว (ตำบลอ่าวนาง)

ทั้ง3ประเด็นนี้เป็นมติสมัชชาสุขภาพของจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่ ปี 2560 (ขาขึ้น) ขับเคลื่อนมติในปี 2561 (ขาเคลื่อน) และในปีนี้เป็นปีที่ 3 ได้ดำเนินการเป็นขาประเมิน ปี2562

โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นต่อไป

ส่วนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนในขาประเมินนี้ประกอบด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

เครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่(ศปจ.)

คณะกรรมการสมาคม อสม.จังหวัดกระบี่

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

อบต.อ่าวนาง และภาคีอื่นๆ ที่จะร่วมขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในทุกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกระบี่ต่อไป

และยังได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของ(4pw) และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอีก 2 โครงการ

1.โครงการธรรมนูญสุขภาวะตำบล

2.โครงการพลเมืองอาสาเพื่อสังคมและสุขภาวะ(เฟด2/ปี62)

ซึ่งจะขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายหลายๆภาคี ในปี 2562-2563 อาทิเช่น เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่าย อสม. เครือข่ายพลเมืองอาสา และ พชอ.แต่ละอำเภอ เป็นต้น

รายงานโดย ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล

สื่อชุมชนจังหวัดกระบี (คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5625
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง