ศูนย์สร้างสุขชุมชน กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบล

 • photo , 960x540 pixel , 56,958 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,313 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,021 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,894 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 52,544 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,210 bytes.

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ทีมกลางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา นัดคณะทำงานศูนย์สร้างสุขชุมชนที่ทำนำร่อง ๕ ศูนย์ติดตามความก้าวหน้าการทำงาน พร้อมกับหารือการวางมาตรฐานของศูนย์และคนทำงาน

โดยมีโครงการใหม่ๆที่เป็นงานกลางปี ๖๒ ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาระบบการรับส่งผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเข้ารับการรักษา

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในจังหวัดสงขลา

โครงการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชนนำร่อง ๕ แห่ง

ศูนย์อบต.ทับช้าง ได้เปิดศูนย์ก่อนหน้าแล้ว กำลังจัดทำกายอุปกรณ์ประยุกต์และต้องการนำกายอุปกรณ์ประยุกต์ที่ปรับใช้ภูมิปัญญาไปทำและกระจายในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาที่ตั้งของศูนย์ฯที่อยู่ ณ อบต.มีความต้องการรถรับส่งที่ต้องใช้รถฉุกเฉินไปรับส่งผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้าน

ทต.ระโนด อาคารเสร็จสิ้นแล้วบูรณาการกับศูนย์ฟื้นฟูฯและศูนย์บริการคนพิการ อบรมจิตอาสาแล้ว จะเปิดศูนย์ราวกรกฏาคม

ทม.สะเดา ศูนย์ฯตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ล่าช้าด้วยแผนงานเดิมระบบงบประมาณของท้องถิ่นที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด แต่ก็แก้ปัญหาแล้วจะเปิดศูนย์ราวกรกฏาคม

ทม.เขารูปช้าง มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่ต้องให้ทม.ซื้อระบบไฟสำรอง ปัจจุบันมีคนไปใช้บริการศูนย์ ๑๐-๑๒ พร้อมรถรับส่ง ส่วนที่เหลืออีก ๕๐ กว่าคนเจ้าหน้าที่จะต้องลงเยี่ยมถึงบ้าน ปัจจุบันศูนย์มีจิตอาสาที่ทำหน้าที่ประจำและได้ค่าตอบแทนบริการ ๒๘ คน ในศูนย์มีห้องน้ำ มีธนาคารกายอุปกรณ์หมุนเวียน มีการระดมทุนฯด้วยการทอดผ้าป่าขยะ ชมรมจักรยานบริจาค และใช้การออกระเบียบของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ในส่วนของกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงมาเอื้อให้เกิดการทำงาน การแก้ปัญหาลักษณะนี้เป็นจุดเด่นที่ท้องถิ่นขนาดใหญ่ในเขตเมืองสามารถไปเรียนรู้

ทีมกลางจะมีการอบรมทีมศูนย์ฯโดย อบจ.เดือนกรกฏาคมต่อไป และจะมีการสร้างมาตรฐานคน  มาตรฐานศูนย์ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน

วันนี้ทีมงานได้ดูบันทึกความร่วมมือ หลักเกณฑ์การวางมาตรฐาน และแจ้งการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน
หากท้องถิ่นใดต้องการติดต่อส่งซ่อมกายอุปกรณ์ให้ติดต่อผ่าน www.kongthun-sk.com

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เป็นกองทุนความร่วมมือระหว่าง อบจ.และ สปสช.

เรียนรู้ เติมเต็ม ต่อยอด ขยายผล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5915
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง