ศปจ.สุราษฎร์ธานี กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม

 • photo , 1300x640 pixel , 166,590 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 133,662 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 177,542 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 143,695 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 147,275 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 139,313 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 158,124 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 151,504 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 179,228 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 185,029 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 167,934 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 135,900 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 176,182 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 154,326 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 129,744 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 164,245 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 178,034 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 153,414 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 191,204 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 172,329 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 154,526 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 174,097 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 178,186 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 157,809 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 184,385 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 175,069 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 132,346 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 97,831 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 128,301 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 161,251 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 108,587 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 168,322 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 170,503 bytes.

วันที่ 4 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ11 (สสว.11) ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

คณะทำงาน ศปจ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินงานดังนี้

ช่วงเช้า
ประชุมสานพลังภาคี ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก(ครั้งที่2) เพื่อพัฒนาเกณฑ์ในการจัดลำดับของผู้ยากลำบาก การเสนอระบบและกลไกในการช่วยเหลือผู้ยากลำบากในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ยากลำบากที่ตกสำรวจและกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อสำรวจผู้ยากลำบาก และการพัฒนาระบบ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ให้มีประสิทธ์ภาพบนฐานของการจัดสวัสดิการเชิงผลิตภาพให้สอดคล้องกันกับนโยบายการพัฒนาคน และสังคมของจังหวัด

ช่วงบ่าย ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะที่สำคัญของพื้นที่ ในปี 2560-2562 ในสามประเด็น

ประเด็นสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิถีธรรม (จังหวัดคุณธรรม)

ประเด็นงานบุญงานศพ

ประเด็นเสริมพลังเมืองจิตอาสา

ซึ่งการดำเนินการตามโครงการในปี2562 (ปีสุดท้าย)ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ศิริญา อยู่อำไพ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3401
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง