นครศรีธรรมราช คลอดยุทธศาสตร์อาหารจังหวัด

photo  , 1440x810 pixel , 130,830 bytes.

นครศรีธรรมราช คลอดยุทธศาสตร์อาหารจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รองผู้ว่า "ชง" เข้า กบจ.เพื่อให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ สจรส. มอ.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิรัช รักพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในที่ประชุม

ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรับรองแผนยุทธศาสตร์อาหาร จ.นครศรีธรรมราชและมีการนำเสนอผลของการประเมิน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารระดับตำบล 4 ตำบล คือ

ต.หูล่อง อ.ปากพนัง

ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา

ต.จันดี อ.ฉวาง

ต.ไสหร้า อ.ฉวาง

โดยทางสำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล เป็นทีมวิชาการ ลงประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุม

หลังจากนั้น ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ทางฝ่ายเลขา นำเรื่องยุทธศาสตร์อาหาร จ.นครศรีธรรมราช เข้าในที่ประชุม กบจ. หรือ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด

เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ขับเคลื่อนจริงจัง ส่วนการรายงานความก้าวหน้า ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดเล็กๆขึ้นมา เพื่อการติดตามและการวางแผนการดำเนอนงานเพื่อมีประสิทธิภาพต่อไป  ในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณนั้น ได้มีการนำเสนอถึงกองทุนท้องถิ่น ที่ได้รับงบประมาณจาก สปสช. เพื่อมาต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย

ลิกอร์NEWS รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9144
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง