ระบบลงทะเบียนออนไลน์งานสร้างสุขภาคใต้

 • photo , 2048x1152 pixel , 163,329 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 81,339 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 198,338 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 84,131 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 86,790 bytes.

วันที่ 11 มิถุนายน 2562  ร่วมประชุมเรียนรู้ "ระบบลงทะเบียนออนไลน์และระเบียบการเบิกจ่ายในงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 11 ปี 2562"

ร่วมกับตัวแทนทีมบริหารจัดการของ สจรส. (เจ้าภาพหลัก)
ทีมบริหารจัดการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
และทีมบริหารจัดการของประเด็นทั้ง 12 ประเด็น

การนำระบบลงทะเบียนออนไลน์มาใช้ ทำให้ง่ายในการจัดทำข้อมูลผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน และข้อมูลรายชื่อจะไม่ซ้ำซ้อนกัน เห็นข้อมูลการกระจายเชิงพื้นทีี่ อายุ เพศ และข้อมูลผู้เข้าร่วมภาคส่วนต่าง ๆ

ทำให้การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุมงบประมาณได้ง่ายขึ้น และดูแลผู้เข้าร่วมได้ทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบได้
แล้วเจอกันงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2562 ที่สุราษฎร์ธานี

ปล.ประเด็นขับเคลื่อนสำคัญ

ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
1)เรื่องเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ 2)เรื่องชุมชนน่าอยู่

ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
3)ปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด 4)สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 5)ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6)การจัดการภัยพิบัติภาคใต้และการจัดการน้ำ 7)การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 8)การจัดการขยะ

ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
9)กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 10)การแพทย์พหุวัฒนธรรม

ประเด็นอื่น ๆ
11)ประเด็นสื่อ 12)ประเด็นตำบลจัดการตนเอง

ภาคีสนับสนุน : สสส./สช./สปสช./พอช. และอื่น ๆ อีกมากมาย ขออภัยหากกล่าวนามได้ไม่ครบทุกองค์กร

ระบบข้อมูลกับการงานบริหารจัดการ

ระบบข้อมูลกับการประสานเครือข่าย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4512
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง