ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ประสานพหุภาคีเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ศปจ.ปัตตานี)

 • photo , 2048x1152 pixel , 164,069 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 162,945 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 152,513 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 134,116 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 147,364 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 172,043 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 161,606 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 24,552 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 178,205 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 155,137 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 25,338 bytes.

12 มิุถนายน 2562 ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ประสานพหุภาคีเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ศปจ.ปัตตานี)

เป็นการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนงานหลายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผ่าน ศปจ.ปัตตานี

มีสมาคมทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวางเป็นองค์กรอาสารับทุนการดำเนินงานให้เครือข่ายได้ดำเนินงาน

โครงการสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนกัน ได้แก่

โครงการตำบลน่าอยู่ (สนับสนุนการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู๋ 15 พื้นที่)

โครงการพลเมืองอาสา (ภารกิจร่วมดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางผ่านกองทุนช่วยเหลือ และการรับมือภัยพิบัติ)

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ฯ (4pw) มีประเด็นหลักได้แก่

ความมั่นคงทางอาหาร (สร้างรูปธรรมและชุดความรู้)

ภัยพิบัติ

สมาร์ทคิดส์

ผู้สูงอายุ

และปีนี้จะนำประเด็นพหุวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาร่วมเชื่อมโยงงานพัฒนาชุมชนและมีจุดเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนมากขึ้นด้วย

ปีนี้มีสมาคมเสริมสร้างสิทธิชุมชนอีกองค์กร อาสารับทุนมาเสริมทัพการขับเคลื่อนงาน 4pw อีกแรง

งานบูรณาการความร่วมมือ ไม่ได้ง่าย ต้องมีพลังเสริมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเดินไปถึงจุดหมายที่อยากเห็น กระบวนการระหว่างทาง การแชร์ความคาดหวังร่วมกัน การทบทวน ถอดบทเรียน เติมเต็มข้อมูล ชักชวนเครือข่ายทั้งเก่าและใหม่ เข้ามาร่วมสานต่อ มาร่วมสานพลัง เป็นภารกิจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ผลัดกันนำ ผลัดกันตาม เปลี่ยนผ่านส่งต่องานกันและเป็นระบบ "ทีม" ที่แท้จริง

งานหนักไม่เคยท้อ งานยากไม่เคยหวั่น งานเยอะอาจมีเหนื่อยมีล้ากันบ้าง แต่ทีมงานทุกคนก็ยังยิ้มสู้เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การร่วมพัฒนาปัตตานีอย่างยั่งยืน
ชวนทุกคนมาเป็นทีม "ร่วมคิดร่วมทำ" เพื่อการพัฒนาปัตตานีอย่างยั่งยืน

ที่นี่ปัตตานี

ศปจปัตตานี

ปัตตานีน่าอยู่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9136
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง